Når har man rett på sykepenger? Når har man rett til å benytte egenmelding? Hvordan beregnes arbeidsgiverperioden? Det er mange spørsmål som dukker opp når arbeidstakere blir fraværende på grunn av sykdom eller skade.

I dette kurset vil vi i hovedsak se på beregningen av arbeidsgiverperioden. Hvordan beregnes arbeidsgiverperioden dersom en ansatt for eksempel har flere sykefravær etter hverandre? Når vil plikten til å betale sykepenger i en ny arbeidsgiverperiode inntreffe? Du vil gjennom mange ulike eksempler lære hvordan dagene i en arbeidsgiverperiode skal beregnes.

Vi ser også på vilkår og ansattes rettigheter for sykepenger, samt retten til å benytte egenmelding. Underveis i kurset vil det også være noen oppgaver som må løses før man går videre.

Selve beregningen av sykepengene er et eget e-kurs og blir derfor ikke behandlet her.

Kurset er aktuelt for alle som arbeider med lønn og personal.

Innhold

  • Sykepenger - vilkår og rettigheter
  • Retten til å benytte egenmelding
  • Beregning av arbeidsgiverperioden
    • Sammenhengende fravær
    • Sammenlegging av perioder
  • Unntatt fra arbeidsgiverperioden

Varighet 45 min.

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time rettslære

Revisor: 1 time annet