Magefølelsen er ikke nok

Den viktigste årsaken til feilansettelser er ifølge norske ledere mangel på tid i rekrutterings- og oppfølgingsprosessen. Det fører til en for lite grundig prosess, og større sjanse for feil.

– Av alt ledere gjør, er det ansettelser som kaster de lengste skyggene. Gjort riktig vil en medarbeider som virkelig leverer på oppgavene gi merverdi i mange år fremover. En feilansettelse, på den andre siden, vil ha motsatt effekt. Potensielt i lang tid, sier Birkelund.

Hun mener ledere ofte glemmer at rekruttering er et eget fagfelt.

– Det holder ikke å bare kjenne på magefølelsen. Nye medarbeidere skal ha riktige faglige kvalifikasjoner, samtidig med riktige personlige egenskaper og en adferd som passer inn i selskapets kultur. Selskaper er ofte flinke til å bruke mye tid og krefter på å vurdere et nytt datasystem, en ny produksjonsmodul og liknende – men når det kommer til ansettelser er det mange som slurver.

Norske ledere: «Vi burde gjort mer»

Tiden man håper å spare på rekrutteringsprosessen ser ut til å koste dyrt på den andre siden. I undersøkelsen kommer det frem at 7 av 10 ledere mener det koster mye tid og penger å rette opp feilansettelser.

– Selvsagt kan man ha flaks og treffe riktig, selv om man har brukt lite tid på en nyansettelse. Samtidig kan det koste dyrt å ta den sjansen. Tiden og ressursene man håper å spare kan bli mangedoblet med negativt fortegn ved en feilansettelse, sier Birkelund.

Det er en tydelig sammenheng mellom hvor gode rutiner man har for rekruttering og oppfølging av nyansatte, og hvor mange feilansettelser man hadde i 2018. 4 av 10 ledere mener de burde gjort mer for å unngå feilansettelser. Tallet er høyere blant dem som opplevde feilansettelser.

– Lederne sier selv at de burde gjort mer for å unngå feilansettelser. De peker spesielt på grundigere rekrutteringsprosess og bedre oppfølging av nyansatte. Det tenker jeg er positivt, sier Birkelund.

Samtidig tror hun en del av årsaken til feilansettelser er at mange mindre selskaper ikke ansetter nye medarbeidere så ofte, og derfor ikke har tilstrekkelig gode rutiner for ansettelser.

– Det er ikke for ingenting at vi i Experis, når vi hjelper våre kunder, gjennomfører grundige tester og prosesser for å være sikre på at kandidaten passer inn. Det er et krevende fagfelt, som krever mye av arbeidsgivere, avslutter hun.