En by består av flere bydeler som har blitt utviklet i flere etapper og bygningsmassen har derfor ulik alder. En av kommunenes største utfordringer er å planlegge nye bydeler og forutse hvilke behov som kommer til å oppstå der. En ny bydel som etableres har behov som varierer over tid og baseres på hvilke mennesker som flytter inn her. Et eksempel er Hammarby Sjöstad i Stockholm som fikk helt andre behov enn forutsatt. Her ble det planlagt for små boliger og ikke barnefamilier, noe som viste seg å bli helt motsatt. Området stod helt uten barnehager, skoler og lekeplasser mens behovet var enormt. Midlertidige paviljonger ble da løsningen inntil permanente bygg ble bygd.

-I løpet av en bydels livssyklus må man forstå at behovet til innbyggerne og næringslivet endres. Også hendelser i verden ellers påvirker hvordan byer må planlegge for å kunne tilgodese og håndtere raske svingninger, forteller Martin Lundbergh, salgssjef hos Expandia Moduler, et firma som siden 1989 har hjulpet kommuner og næringsliv med midlertidige lokaler.

forskola_hammarbysjostad.jpg

copyright sjomanart.com

Fleksible byer

For å kunne møte fremtidens utfordringer i byene behøver man å forsyne markedet med fleksible løsninger som er virksomhetstilpasset, raskt på plass og som er flyttbare.

-Å bygge skoler og barnehager med flyttbare lokaler gjør at man har mulighet for å vokse og krympe i takt med samfunnets svingninger og ha riktig bygningsmasse hele tiden, mener Martin og fortsetter;

-Med vår forretningside leier man bygningene så lenge man behøver de, deretter flyttes de til et annet sted, hvor de kan gjøre nytte igjen. På ett vis blir det en sirkulær forretningsmodell, lokalene gjør nytten hos flere aktører. Vi skaper samfunnsfordeler i flere trinn, dels at vi leier ut lokalt til firmaer og kommuner og dels at modulproduksjonen foregår i Skandinavia, noe som gir arbeidsplasser og er samtidig godt for miljøet.

Vi foreslår også å detaljplanlegge for mange ulike virksomheter slik at man kan justere bruken internt på samme tomt. Å skape rom for midlertidige lokaler er alfa og omega for fremtidens fleksible byer.

modulmontage.jpg

Fremtidens prosjekt og utfordringer

Fremtidens by er en by som er forberedt på de endringene som skjer i samfunnet.

-At planer og beslutningsprosesser ikke er ferdige og at mark ikke finnes tilgjengelig for denne typen løsninger, er utfordringer vi ofte møter hos kommuner og fylkeskommuner, forklarer Martin.

I fremtiden kommer mange av de store utfordringene til å ligge i eldreboliger og omsorg.

-Kommunene står fremfor enorme utfordringer innen eldreomsorg de kommende 20 årene.  

Der ser vi en mulighet for å levere eldreboliger under den tiden hvor behovet er størst. Vi kan hjelpe til med å ta toppen av boligbehovet, slik at man ikke bygger for å møte et midlertidig behov, for siden å stå der med tomme eldreboliger.

Vår løsning gjør at bygninger kan flyttes til en ny plass der det finns behov, noe som er en bærekraftig løsning for samfunnet, mener Martin.

Det faktum at Expandia også fungerer som utleier og tar hånd om at fra byggemelding og forsikring samt service og vedlikehold, gjør at det blir en bekymringsfri og trygg løsning så lenge behovet finns.

forskola_hammarbysjostad_sjomanart.jpg

copyright sjomanart.com