Kjenner du til dine rettigheter som ansatt? Har du oversikt over hvilke personopplysninger arbeidsgiver har om deg? Har du oversikt over hvilke personopplysninger du har tilgang til, om kolleger, kunder, kontaktpersoner, samarbeidspartnere mv.?

Dette kurset gir en innføring i personvernreglene, med fokus på arbeidsforhold, ansattes rettigheter og ansattes ansvar.

Kursets innhold

  • Introduksjon
  • Roller og ansvar
  • Behandling av personopplysninger
  • Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker?
  • Informasjonssikkerhet
  • Arbeidsgivers rett til behandling av personopplysninger, herunder kontrolltiltak
  • Avvik
  • Hva er ditt ansvar som arbeidstaker?

Kursnivå: Grunnleggende