COVID-19 har ført til mange flere utfordrin­ger og store omveltnin­ger som virksomheter må håndtere – mye av dette arbeidet faller på HR-avdelingene. HR-husets erfaring gjennom pandemien er at mange opplever usikkerhet på hvordan navigere i de nye utfordringene og hva som er beste løsningene i akkurat deres situasjon. HR-huset opplever at mange av deres kunder ser stor nytteverdi av profesjonell bistand og rådgivning gjennom sine prosesser.

Tone Odvold, daglig leder i HR-huset, forteller at de virksomhetene som har en godt etablert endringskul­tur, er de som klarer seg best. De er godt rustet for omstilling, og kommer seg gjennom endringsbehovet som koronaviruset har skapt for mange.

– Vi i HR-huset legger vekt på å legge igjen verktøy og holdninger som gir verdiskapning for selskapet og de ansatte. Kunden ønsker oss inn for å skape trygg navigasjon i krevende prosesser. Vi er en sparrings­partner som kartlegger muligheter og løsninger både på kort og lang sikt.

Les mer om: Prosessene som utvikler og setter din organisasjon på rett kurs

 

Ny tendens

Odvold påpeker at de ser en klar tendens der virksomheter anser HR som en sentral strategisk forretnings­partner fremover. Fra fokus på permittering og større nedskaleringspro­sjekter opplever de nå en dreining mot større endrings- og omstillings­prosesser, forteller hun.

– Det som opptar kundene våre nå, er implementering av ny kontor-hverdag. I tiden fremover vil det være viktig å legge til rette for en god arbeidskultur og sikre det psyko-sosiale arbeidsmiljøet.

– Dette innebærer også et stort behov for team- og lederutvikling. Hos mange er kompetanse i selvledelse og det å lede i endring satt på agendaen. Vi ser at kompetanse nettopp i endrings- og selvledelse er kritisk for å lykkes i det nye arbeidsli­vet. Ikke bare på grunn av vår nye måte å arbeide på, men også fordi flere ser på mer agile organisasjons­former.

Les mer om: Rett HR-kompetanse, når du trenger det.

 

hr huset tone.jpg

God fagkunnskap og høyt engasjement

– Vår styrke er at alle rådgiverne i HR-huset har lang forretningserfaring i ulike roller og ulike bransjer, dette gjør at vi raskt setter oss inn i virksomhetenes utfordringer. Vi har selv hatt skoa på.

– I HR-huset har vi i dag nærmere 50 utleide konsulenter med bred erfaring fra de fleste bransjer og fagområder innen HR. I tillegg til å være de fremste innenfor HR-rådgivning har vi også de beste tilgjengelige HR-konsulentene som umiddelbart stepper inn ved økt midlertidig behov for HR-bistand. Vi er et av få konsulentselskaper som har spisset oss inn mot HR, og det gjør at vi tiltrekker oss de beste HR-konsulen­tene. De vil være hos oss nettopp fordi dette er et fagmiljø. Det er det som gjør HR-huset så unikt.

Odvold viser til en markedsunder­søkelse som viser de topp tre kriteriene som gjør at kundene deres velger dem på nytt hver gang.

– Det kundene våre scorer oss høyest på, er faglig kvalitet. Kvalitet er en av de viktigste verdiene våre, og det at kundene våre føler seg trygge på at vi kan faget vårt og at de er i trygge hender, er viktig for oss. Samtidig opplever de oss som fleksible, vi er på ballen raskt og med personlig oppfølging – dette engasje­mentet blir også høyt verdsatt – særlig når det brenner og det er akutte og vanskelige ting som oppstår.

– Vår rolle er å være den rådgivende part. Men vi har alltid det operative i fokus. Vi er opptatt av å være med å bistå på en slik måte at det er bærekraftig over tid, og ikke bare en oppskrift på en strategi på et stykke papir som blir lagt i en skuff. Vi vil se resultater, avslutter Odvold.

Les mer om: Målrettet karriereveiledning for toppledere, medarbeidere og privatpersoner.

 

Når bør du kontakte en ekstern HR-rådgiver:

  1. I forkant av en organisasjonsendring
  2. I forkant av et oppkjøp, fusjon, ekspansjon og nedskalering
  3. Ved behov for konflikthåndtering
  4. Ved behov for leder-, team- eller medarbeiderutvikling
  5. Ved behov for spisskompetanse i prosjekter
  6. Ved behov for rekruttering av ny fast HR-medarbeider
  7. Ved midlertidig behov for en HR-ressurs
  8. Ved fravær – sykefravær, fødselspermisjoner

 HR-huset er en ledende leverandør av tjenester som utvikler, motiverer og veileder din virk­somhets viktigste ressurser – nemlig menneskene. Gjen­nom vår ekspertise i organisas­jonsutvikling og omstilling, HR-bemanning og rådgivning, hjelper vi deg og din virksom­het med å stake ut rett kurs og prestere bedre.

Nyttige tips i endring og omstillings prosesser

HR huser omstilling.jpg