Innhold

 • Motregning
 • Tilbakeholde egen ytelse
 • Tilbakeholde skyldnerens gjenstand
 • Purringer
  • Formkrav og purregebyr
 • Inkasso
  • Inkassovarsel
  • Betalingsoppfordring
  • Formkrav
  • Purregebyrer
 • Forsinkelsesrenter
 • Kort om tvangsfullbyrdelse med namsmyndighetenes hjelp
  • Oversikt over prosessen
  • Kort om vilkår som må være oppfylt
  • Begjæringen: Formkrav og hvor begjæringen skal sendes
 • Kort om behandling i forliksrådet
  • Oversikt over prosessen
  • Prosessvarsel
  • Forliksklage
 • Kort om å begjære skyldneren konkurs
  • Er det lurt?
  • Når kan skyldner bli slått konkurs?

Kursnivå: Grunnleggende

BESTILL HER!

Autorisasjon

Regnskapsfører: 3,5 timer rettslære

Revisor: 3,5 timer annet