- I et aktivt markedssøk etter ledere sitter rådgivere og researcher sammen med eksisterende ledere og nøkkelpersonell hos oppdragsgiver. Sammen sikrer vi en bred forståelse av stillingens innhold og utfordringer, sier Torill Elise Dahl Høgheim, regionsjef og senior bedriftsrådgiver i Experis.

Høgheim mener det fortsatt finnes useriøse aktører som skaper økt risiko for feilansettelser.

- Useriøse hodejegere tar ofte en snarvei og forteller kunden at de personlig kjenner mange gode ledere og at de vil sende over CV som kunden kan vurdere. Dette fører ofte til feilansettelser. Med en profesjonell ekstern rekrutteringspartner unngår du denne problemstillingen, sier hun.

Kartlegger oppgaver

Hun mener grundig arbeid med kravspesifikasjoner er en forutsetning for en god rekrutteringsprosess.

- Ved en grundig kartlegging og behovsanalyse kan vi som rådgivere stille spørsmål og utfordre oppdragsgiver på deres behov. En leder er ikke alltid klar over hvilke kvaliteter de søker etter i en ny leder eller nøkkelperson, sier hun.

- I en behovsanalyse kartlegger vi hvilke oppgaver som skal utføres i stillingen. Dette kan være relatert til markedssituasjonen og konkurrentanalyser eller organisasjonskultur og utfordringer internt. Gjennom denne kartlegging avdekker vi hvilke person- og lederegenskaper som er nødvendig og foretrukket for stillingen, sier Høgheim.

Systematisk søk

På bakgrunn av kartleggingen lages det et kandidatdokument og det gjennomføres et systematisk søk i markedet for ledere.

- Vi ser på profiler hos konkurrenter og profiler i andre bransjer som kan ha lignende kompetanse. Med raske endringer er det ikke lengre tilstrekkelig å jobbe ut fra egen kjennskap til kandidater. Vi kan ikke bare snu bunken fra forrige prosess, sier Høgheim.

Lederrekruttering i offentlig sektor

Selv om kravene til faglige evner er de samme som i privat sektor er det strengere krav til åpenhet i det offentlige.

- Rekruttering til offentlig sektor er underlagt offentlighets- og forvaltningsloven med krav til åpenhet og mer offentlighet. Det skal være innsyn i hvem som søker, og det skal mye til for å få unntak, sier Wenche Rasch, fagansvarlig offentlig sektor i Experis.

- I den grad dette kompliserer prosessen, er det fordi det kan være vanskelig å rekruttere kandidater som ikke ønsker å stå på en offentlig søkerliste. For personer som sitter i en lederposisjon kan det oppleves vanskelig å synliggjøre at de søker på en ny jobb. Det kan for eksempel føre til manglende tillit i eksisterende stilling om de ikke får jobben de søker på. Dette gjør at det kan være en utfordring å få aktuelle kandidater inn i prosessen, sier hun.

Les også: slik reduserer du risiko for feilansettelser

Fag og politikk

Som leder i offentlig sektor må man både ha faglig kompetanse og et ønske om å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

- Ledere i offentlig sektor må forstå hvordan det er å jobbe i et politisk styrt system. En lederstillingen innebærer at det blir lagt politiske føringer for arbeidet. I prinsippet er det det samme som å rapportere til et styre, men politikere har ofte en sterkere interesse i den praktiske oppfølgingen. Aktuelle kandidater må like å jobbe med politiske styringssignaler, sier Rasch.

Selv om ledere i offentlig sektor har høyere akademisk utdannelse, er det ofte etterspørsel etter en spesiell fagkompetanse.

- De faglig forutsetningene er knyttet til hver enkelt stillingen. Ofte kreves det master eller doktorgrad. I andre sammenhenger er det spesielle krav til fagbakgrunn innen IT, helsefag, medisin, legemidler eller annet, sier hun.

Endringsledelse

Rasch mener den viktigste lederkompetansen i dag, er forståelse av digitaliseringen og hva som skjer med organisasjonen når teknologien endres.

- Erfaring innen virksomhets- og endringsledelse er en forutsetning for å lykkes som leder i offentlig sektor. Jeg mener at ledelse er endring. Med digitaliseringen kommer endringene raskere og det handler om tilpasning av organisasjoner. Gode ledere må engasjere og motivere medarbeiderne på denne spennende reisen, sier hun.

- Det som gjør lederstillinger i offentlig sektor spennende er nærheten til beslutningstakere og muligheten til å være med på å realisere beslutningene, avslutter Rasch.

Trenger din virksomhet en ny leder? Les her!

www.experis.no