Denne uken lanserer Experis konsulent- og rekrutteringshuset Jefferson Wells. Den nye satsingen rendyrker konsulenttjenester innen teknologi og økonomi og rekruttering av spesialister, ledere og styremedlemmer.

I spissen for satsingen står Hege Solbakken, med over 15 års ledererfaring fra politikk og næringsliv. Solbakkens store mål som leder av Jefferson Wells er at Norge skal la minst mulig kompetanse gå til spille i en tid med store endringer og dyrke fram modige ledere.

Både ringvirkningene av Covid-19-pandemien og den brede transformasjonen fra en fossildrevet til en grønn økonomi har dramatiske konsekvenser for arbeidslivet. En av oppgavene til Jefferson Wells blir å synliggjøre både for offentlig og privat sektor den kompetansen som allerede finnes.

– Det er mange, både arbeidstakere og -givere, som ser med skepsis på andre næringer, og ikke tror høyspesialisert kompetanse kan brukes på nytt et annet sted. Men en oljeingeniør og en byggingeniør har mer til felles enn mange tror, sier Solbakken.

Spesialistkompetanse i alle ledd

Som et av Norges største rekrutteringsmiljøer har Jefferson Wells som mål å tiltrekke seg ingeniører, økonomer og ledere med ulik bakgrunn, både som konsulentselskap og som rekrutteringsselskap. 
– Vi tror på å bruke spesialister til å finne spesialister. Vi har team av ingeniører og økonomer som kan sitt fag, og vi er stolte av å ha flere sertifiserte rekrutterere enn noen andre. Våre eksperter skal samtidig kunne se nye bruksområder for kompetanse som kommer fra områder med synkende etterspørsel, sier Hege Solbakken.

Omstillingsevne er nøkkelen

Hun tror norske arbeidstakere er mer omstillingsdyktige enn de selv tror. 

– Bransjeglidning skjer overalt i det moderne arbeidslivet, men spesielt ser vi det innen økonomi og teknologi. Mange har vært gjennom betydelig transformasjon allerede, uten nødvendigvis å ha byttet fagområde eller jobb, påpeker hun.

Med over 300 ansatte og kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim, leverer Jefferson Wells tjenester til hele landet. De er også til stede i Sverige, Storbritannia, Nederland, Italia og USA.

– Vi skal hjelpe flinke folk med spennende karrierer, og vi skal hjelpe Norge med omstilling. Det er den klare ambisjonen vi skal levere på i Jefferson Wells, sier Solbakken.

(Foto: Cecilie Bannow)