Trenger du hjelp, er det kort vei til rådgivning fra våre erfarne jurister og advokater. Vi spesialiserer oss på ledelse som et fag, og jobber for at du enkelt skal kunne holde deg oppdatert. I tillegg kan vi by på et stort tverrfaglig nettverk med andre ledere.

Seks grunner til å velge Lederne

  • Ledere er også ansatte, og bør forsikre jobben sin. Som fagorganisert er du sikret viktige rettigheter rundt arbeidsforholdet ditt og du får juridisk hjelp hvis du trenger det.
  • Lederne ser på ledelse som fag. Vi ønsker å gjøre det enkelt å utvikle seg både faglig og personlig, og har derfor et bredt kompetansetilbud.
  • Hos Lederne får du tilgang til et stort tverrfaglig nettverk på kryss av bransjer og geografi.
  • Mange medlemmer setter pris på å være i et annet forbund enn de de leder.
  • Vi er et partipolitisk uavhengige fagforbund.
  • Fordeler og rabatter, eksempelvis gode forsikringsordninger.

Trygghet i arbeidshverdagen

Som leder og mellomleder står du gjerne i en skvis med press både ovenfra og nedenifra. Ledere er ofte alene om sine beslutninger, og de er både ansvarlig for medarbeidere og for virksomhetens resultater. De skal også innføre endringer og videreformidle upopulære beslutninger. Det kan oppstå situasjoner hvor du trenger hjelp og råd.

Ledere er også ansatte. Som fagorganisert leder er du sikret viktige rettigheter rundt arbeidsforholdet ditt. Som medlem hos Lederne får du tilgang på juridisk hjelp når du trenger det, både arbeidsrettslig og privatrettslig. I tillegg får du tilgang til et juridisk oppslagsverk med temaer som ansettelse, lønn, ferie, permisjon, oppsigelse og pensjon, hvor du til enhver tid kan søke råd.

Møt tre som har valgt Lederne

 

1457878227

Annen fagforening enn de ansatte

Oppstår det en konflikt på arbeidsplassen kan det være problematisk å være i samme fagforbund som de du leder. Mange av våre medlemmer uttrykker at det er en stor fordel at de unngår denne problemstillingen ved å være medlem i Lederne.

Faglig utvikling

Dagens arbeidsmarked blir stadig mer dynamisk, og endringstakten er høy. Dette stiller store krav til faglig utvikling og det er avgjørende å holde seg oppdatert. Faglig utvikling vil trygge din posisjon, og gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet.

Ledelse er et eget fag. Det krever mye å være en god leder som motiverer ansatte til å gjøre en god jobb og trekke i samme retning. Strategi, ledelse og kommunikasjonsferdigheter kan læres. Hos Lederne får du et bredt kompetansetilbud som gjør det enkelt å utvikle deg både faglig og personlig. Du får tilgang til en rekke kurs, konferanser, webinar, lederutviklingsprogram, ledelsesstoff, gratis e-bøker og lydbøker.

Nettverk

Som medlem blir du del av et stort tverrfaglig nettverk med andre ledere. Du får et faglig nettverk på kryss av bransjer og geografi. Felles er utfordringene med lederrollen.

Et nettverk gir deg mulighet til å samarbeide med andre for å utvikle og dele kunnskap og erfaringer. Det fint å ha noen å kaste ball med, og som kan komme med gode råd og innspill. Ved å bygge solide relasjoner, legger du også grunnlaget for at andre vil strekke ut en hjelpende hånd dersom du skulle trenge det.

1278975231

Trygghet privat og gode tilbud

Som i andre fagforbund får du mange gode fordeler og tilbud. Eksempelvis kan vi tilby svært gode forsikringsordninger.

Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.