Ansatte i Norske selskaper forteller at selskapene de jobber i har lavt engasjement for å digitalisere. Samtidig opplever nordmenn i internasjonale selskaper i Norge at deres arbeidsgiver satser mye på digitalisering. De internasjonale bedriftene har også større investeringsvilje i ny teknologi. Samlet sett ser vi at de ansatte i norske bedrifter må gjøre flere manuelle oppgaver enn ansatte i de internasjonalt baserte selskapene.

Tar feil om hvor flinke vi er i Norge

En generell oppfatning er at det er typisk norsk å være langt fremme når det gjelder digitalisering og teknologi på arbeidsplassen – men nå viser undersøkelser at dette ikke stemmer. SD Worx har i 2023 spurt 16.000 ansatte fordelt på 4833 selskaper i 16 europeiske land, ca. 1000 av disse jobber i Norge.

– Mye tyder på at det er store variasjoner mellom Norge og andre land. Her ligger internasjonale selskaper i Norge langt fremme på flere parametere. Å holde seg oppdatert med de nyeste teknologiene er viktig for fremtidig vekst og videreutvikling, sier Rune Alvestad i SD Worx om egen kartlegging.

RuneAlvestad_sdworx (002).jpg

Rune Alvestad, SD Worx. Foto: Hilde Barkenes

Nesten 20 prosent har ingen planer om videre digitalisering

Generelt viser undersøkelsen at internasjonale selskaper plassert i Norge, og deres ansatte, ligger langt foran norske bedrifter når det kommer til digitalisering. Mens kun 5 prosent av de internasjonale selskapene sier at de ikke satser på digitalisering overhodet, er dette tallet nesten 20 prosent blant de norske selskapene. 

Som eksempel er det kun 32 prosent av de norske selskapene i undersøkelsen som har investert i verktøy som automatiserer rapportering av lønnsdata, tallet for internasjonale bedrifter i Norge er hele 59 prosent. 

Mens både internasjonale og norske selskaper er enige om viktigheten av å integrere systemer for bedre rapportering, analyser og lignende, er det fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å implementere de riktige verktøyene for dette formålet. 

Les også: De skjulte kostnadene ved å ikke digitalisere

HR stikker seg ut

Halvparten av alle norske selskaper ligger også bakpå med integreringen av digitale HR-tjenester, og kun 28 prosent sier at de har høy eller full integrering av HR-applikasjonene sine. Det gjenstår altså mye arbeid for å forbedre integrasjonen mellom de ulike systemene for norske selskaper. Samtidig svarer 48 prosent i internasjonale selskaper at deres HR-applikasjoner er høyt integrert eller fullstendig integrert. 

– Å holde seg oppdatert med de nyeste teknologiene er viktig, men undersøkelsen viser også at alle verktøy må integreres for å forbedre brukervennligheten og effektiviteten. Dette gjelder ikke minst innen HR, her er det mye å lære av de internasjonale selskapene. Digitale tjenester må integreres enda bedre dersom virksomhetene skal få fullt utbytte av dem, sier Rune Alvestad i SD Worx. 

Ansatte sliter med å holde tritt

40 prosent av de ansatte i de undersøkte bedriftene synes det er vanskelig å holde styr på alle tilgjengelige verktøy innad i organisasjonen. Samtidig er det kun 37 prosent av norske selskaper som holder kurs og opplæring for ansatte på digitale verktøy brukt i bedriften. Og kun 22 prosent av bedrifter i Norge hjelper sine ansatte aktivt med digital transformasjon.

Det finnes mange verktøy og løsninger på markedet som kan hjelpe norske selskaper til å gi sine ansatte en bedre digital opplevelse. For eksempel integrerte HR-systemer med prosesser for talent management, mål- og medarbeidersamtaler, kompetansekartlegging og opplæring. 

Norske selskaper bør følge bedre med i den teknologiske utviklingen og sørge for å gi sine ansatte bedre løsninger for automatiserte prosesser, selvbetjeningsløsninger for HR-prosesser via intuitive apper, og en generelt bedre brukeropplevelse og opplæring av interne løsninger. Ellers vil vi i Norge komme enda lenger bak andre land i Europa innen digitalisering av arbeidsplassen.