Kurset tar for seg aktuelle problemstillinger knyttet til blant annet diett- og bilgodtgjørelse på reiser med og uten overnatting, og forskjellene mellom statens diettsatser og de trekkfrie satsene. Dette er et kurs som vil være nyttig for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn.

Kursets innhold

  • Skillet mellom arbeidsreise og yrkesreise
  • Reiseregning
  • Bilgodtgjørelse og andre reiseutgifter
  • Diettgodtgjørelse på reise uten overnatting
  • Diettgodtgjørelse på reise med overnatting
  • Diettgodtgjørelse etter statens særavtale
  • Losjikostnader
  • Reise etter regning

Kursnivå: Grunnleggende