Seksuell trakassering kan få negative virkninger for den utsatte, i form av psykisk eller fysisk sykdom eller kanskje vedkommende slutter i jobben for å unnslippe trakassøren. Arbeidsgiver må forebygge og forhindre seksuell trakassering i eget arbeidsmiljø, et arbeid som forutsetter kunnskap om temaet.

Dette nettkurset er tilpasset deg som er leder for arbeidstakere omfattet av arbeidsmiljøloven, enten i privat- eller kommunal sektor.

Innhold

I dette kurset får du vite mer om:

  • Hva seksuell trakassering og kampanjen metoo er
  • Hvordan du som leder kan bidra til å forebygge seksuell trakassering i arbeidsmiljøet
  • Konsekvenser av seksuell trakassering
  • Hvordan du som leder kan tilrettelegge for at ansatte rapporterer hvis det forekommer seksuell trakassering i arbeidsmiljøet
  • Hvordan håndtere mottak av varsel
  • håndtering av varsel, herunder hva som kjennetegner seksuell trakassering som ligger til arbeidsgivers ansvarsområde
  • Gjengjeldelse
  • Om den som er blitt utsatt for seksuell trakassering kan ha krav på oppreisning og erstatning

Kursnivå: Grunnleggende

BESTILL HER!

Autorisasjon

Regnskapsfører: 0,5 timer rettslære

Revisor: 0,5 timer etikk