Sørg for å sette opp et budsjett og hold deg til det

Alle ledere i næringslivet er nok bevisste på betydningen av et fornuftig budsjett for enhver virksomhet. Det samme gjelder i like stor grad for privatsfæren.

Det er overraskende hvor få av oss som faktisk følger denne enkle regelen. Mange unngår å lage et budsjett, noe som er uklokt, uansett om du har høy eller lav inntekt. Ved å sette opp et budsjett kan du oppnå en god oversikt over din økonomi. Og kun ved å holde deg til ditt fastsatte budsjett kan du håpe på å ha god styring på privatøkonomien.

Det er på sin plass å påpeke at privatbudsjettet ikke trenger å være fryktelig detaljert. Poster kan favne vidt, av typen “faste utgifter”, “transport”, “husholdning”, og så videre, slik at du får et slingringsmonn. Budsjettet trenger heller ikke å være strengt. Det er viktig å ha litt fleksibilitet, så du kan ha frihet i hverdagen. Du bør i tillegg planlegge rundt begivenheter som jul, sommerferie, og markering av bursdager og lignende. Et smart grep kan være å justere utgiftene i påfølgende måneder, eller å spare opp i forkant.

Huseiere bør prioritere vedlikehold av boligen

Å eie en privat bolig er i mange tilfeller en klok investering på sikt, sammenlignet med å leie bopæl. Verdien av fast eiendom i Norge har vært stigende over lang tid, og det er i skrivende stund lite som tyder på at denne trenden skal endre seg i overskuelig fremtid. Det skal jo også sies at en bolig kan selges eller gis videre i arv når den er nedbetalt, og dermed utgjøre en svært verdifull eiendel.

Men for at boligen din skal være en lønnsom investering er du i de fleste tilfeller avhengig av å holde den i best mulig stand. Med mindre du har en enebolig med en svært gunstig tomt, vil din bolig synke eller stige i verdi i takt med dens tilstand. Dermed bør huseiere flest prioritere vedlikehold.

Hos Santander tilbyr vi lån som kan brukes til å pusse opp og renovere ditt hjem. Vi byr på gunstige vilkår og konkurransedyktige rentevilkår. Et lånefinansiert renoveringsprosjekt kan lønne seg på lang sikt ved at din investering gir seg utslag i høyere takst av boligen. Det hører i tillegg med at høyere bokvalitet jo er et fortrinn i seg selv på kortere sikt.

Hold kontroll over faste utgifter

Mange privatpersoner opplever at kontoen tappes jevnlig av faste utgifter de ikke har full kontroll over. Særlig er abonnementer eksempler på utgiftsposter som kan komme ut av kontroll.

Media, som aviser, diverse strømme-plattformer, gaming og mye annet, er noe mange av oss betaler faste avdrag for å nyte tilgang til. Her gjelder det å være hardhendt og kutte de tilbudene du ikke benytter tilstrekkelig. Det samme gjelder for abonnement til nettbutikker, leveringstjenester og annet. Sjekk jevnlig hvor mye du faktisk sparer ved å betale for disse tjenestene. Hvis du ser at besparelsen ikke er verdt kostnaden, er det lurt å si opp abonnementet.