Kursets innhold

  • Drikkepenger/tips
  • Reise- og diettsatser for 2019
  • Gaver, personalrabatter og andre naturalytelser
  • Øvrige satsendringer i 2019
  • Kildeskatt
  • Beregning av sykepenger og foreldrepenger
  • Nye regler og satser for 2020

Kursnivå: Grunnleggende