Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward

Tag Styrearbeid

Styrearbeid

Styrearbeidet kan ikke lenger ha rollen som bedriftens Askepott

Et styre har tradisjonelt vært et «nødvendig onde» som loven sier at bedriftene må ha. Sty...
Les mer....
Styrearbeid

Ansatterepresentasjon i styret

Ansatte har en rett til styrerepresentasjon i selskaper med flere enn 30 ansatte.
Les mer

Styrearbeid

Er det låst kommunikasjon mellom styre og daglig leder?

Det er mange ledere som opplever utfordringer og hard slitasje som følge av dårlig kommuni...
Dårlig kommunikasjon med styret og team
Styrearbeid

Hvordan håndtere en dominerende styreleder

Hvordan styremedlemmer blir kvitt dominerende styreledere når de blir dysfunksjonelle. ...
Dysfunksjonelle styreledere

Styrearbeid

Styrer og kriseledelse

Når krisene treffer er det det sjelden at deres karakter, innhold, start, utvikling og slu...
Virksomhetens overlevelse i kriseperspektivet.
Styrearbeid

Styrer og krisehåndtering

Mange styrer i Norge er trolig dårlig forberedt på å håndtere ulike typer av kriser. Rett ...
Styre og krisestab

Styrearbeid

10 spørmål til styret om innovasjon

Styrearbeid

Hvordan motiverer og støtter styret CEO og ledelsen til å gjøre en enda bedre jobb gjennom...
Innovasjon og styrearbeid
Styrearbeid

Eksternt styre – himmel eller helvete?

Eksternt styre - grunderbedrifter

7 Råd til styresammensetningen i grunder/vekst selskaper
styresammensetningen

Styrearbeid

Styrearbeid - Kjønn og makt i styrerommet

Styrearbeid og ledelse

Etter en hard vinter for noen år tilbake, spurte jeg sjefen for en ortopedisk klinikk i et...
Styrearbeid
Styrearbeid

Når dagligleder legger premissene for styrets arbeid

Stryreabeid

Vi går inn i en periode hvor det skal velges styre på bedriftens generalforsamling. Mange ...
Premisser for styrearbeid

Styrearbeid

Styrehonorarer

Styrearbeid

Jeg arbeider for tiden i Tyskland, og avisene her rapporterer at Ferdinand Pieck, som er s...
styrehonorarer
Styrearbeid

Verdiskapende styrer og bedriftens verdikjede

styrearbeid

Jeg vil på disse siden presentere noen tanker om sammenhengene i styrearbeidet. Disse samm...
styrearbeidet for små og store bedrifter

Styrearbeid

Styreledelse er undervurdert

styreledelse

Praksis og i forskning vies styreleder liten oppmerksomhet. I den internasjonale forskning...
Styreledelse er viktig
Styrearbeid

Kan man lære styrekompetanse?

Styrearbeid

Ved styreopplæring og styreutvikling behøver man ikke finne opp kruttet på nytt. Av og til...
styreutvikling og styrearbeid

Styrearbeid

Styrer og generasjonsskifte i familiebedrifter

Generasjonskifte i familebedrifter

Da jeg for noen år siden satt som styreleder i en familiebedrift, fikk jeg forespørsel fra...
Generasjonsskifte og styrearbeid
Styrearbeid

Styrearbeid i oppstart, vekst og krise

Styrearbeid

For noen år siden var jeg på samme tid styreleder i tre små/mellomstore bedrifter. Det var...
Les mer

Styrearbeid

Koder for godt styrearbeid

Styrearbeid for småbedrifter

Det har i de siste årene vært vanlig å snakke om norske koder for corporate governance. De...
Les mer om styrearbeid
Styrearbeid

Hva påvirker verdien av et selskap?

Verdivurdering

Hvordan vurdere verdien av en bedrift ut fra hva den vil skape for deg i framtiden? Hva er...
Verdivurdering og styrearbeid