I Norge har foreldre rett til fødselspermisjon i til sammen 49 uker med 100 prosent lønnskompensasjon. Sammen med Sverige, Norge og Island plasserer det oss blant de landene i Europa som har den mest familievennlige politikken, ifølge UNICEF.

Hvordan spiller det inn i debatten som nå pågår om kvinner i styret? Stortinget har vedtatt at det fra og med 2024 skal jobbes for å få kjønnsbalanse i norske virksomheter av en viss størrelse. Det vil bety at cirka 8000 posisjoner skal fylles med kvalifiserte – kvinnelige – kandidater de neste tre-fire årene.

Er det mulig å få til? Og er det i det hele tatt behov for flere kvinner i norske styrer? 

Selvfølgelig!

Men; I dagens diskusjon blandes rollene som arbeidsgiver, styremedlem og privatperson.

Arbeidsmiljøloven ivaretar de ansattes rettigheter - herunder svangerskapspermisjon, fedrekvoter og ansvar for tilrettelegging ved særskilte behov. 

Styremedlemmer er imidlertid ikke ansatte. De er valgt til et tillitsverv av selskapets generalforsamling som representerer selskapets eiere. Man velges for en begrenset periode og styremedlemmers forpliktelser, ikke rettigheter, er regulert av aksjeloven for å ivareta selskapets og interessentenes beste. Å være valgt styremedlem innebærer en vesentlig grad av tillit fra eierne basert på forventning om at man gjerne på begrenset tid skal ivareta selskapets interesser på best mulig måte.

Kan et styreverv kombineres med rolle som ammende eller småbarnsmor?

Ja, det kan være mulig, men om begge hatter skal på samtidig, kan det bli en utfordring. Her er det individuelle forhold den enkelte bør vurdere. Får man nok søvn, kabalen går greit opp uten for mye bekymringer, man klarer å generere overskudd og har ekstra å bidra med uten å kreve tilrettelagte styremøter utover mulighet for Teams - kjør på. Ellers kan også dette være de få årene man senere husker i en utmattende tåkedis - der man kanskje skulle vært foruten forsøket på å kombinere alt samtidig.

Bør man kunne søke permisjon fra styreverv?

Styremedlemmer skal være der for selskapet når det er behov, og styret som kollegium har en rekke forpliktelser som krever kontinuitet og skal følges opp - året rundt. Ett år i et selskaps liv kan være avgjørende, det kan bety vinn eller forsvinn for startups-selskap, og selskapets behov for type styrekompetanse kan være vesentlig endret fra en ønsket permisjonstids start til utløp.

Det er ett vesentlig poeng som vi ikke må glemme i dagens diskusjoner - Styremedlemmer er valgt for å ivareta selskapets interesser og behov, og det er ikke selskapets oppgave å ivareta styremedlemmenes individuelle behov.

Det er en tid for alt, relativt sett er småbarnsperioden kort og ulik i ulike familier. 

Er det helt krise å ta en selvvalgt pause fra styreverv, og deretter melde sitt kandidatur - med kanskje økt motivasjon, mulighet for fokus og refleksjoner, når gulpekluten trygt kan legges igjen hjemme, og junior er vel ivaretatt i barnehagen ut dagen?

God 8.mars!

  • Om Hilde Hammervold

    Tekst: Hilde Hammervold. Hun er, tidligere småbarnsmor, ESG-implementør og aktivt styremedlem. Bærekrafts- og lønnsomhetsorientert styremedlem med erfaring og formell kompetanse, også børsnotert selskap og revisjonsutvalg. Erfaring CFO og CEO. 

    Foto: privat og Istock.com