For å nå disse klimamålene er vi alle nødt til å bidra, og det stilles stadig strengere krav til bærekraftig utvikling, også i arbeidslivet.

– Det er for oss et hovedpunkt å se på viktigheten av bærekraftsmålene i de forskjellige bedriftene som kommer på kurs hos oss, sier seniorrådgiver innen Lean og forbedringsprosesser i Kiwa, Viggo Johannessen.

Viggo er kursleder for kurset «Bærekraftsmål i bedriftens strategi» og forklarer at kurset er laget slik at det skal vise kursdeltakerne hvordan de kan påvirke bærekraftsmålene på en positiv måte.

– Vi kan faktisk påvirke veldig mye, og mange tenker ikke over alt man kan gjøre. Vi kan for eksempel minimere papirforbruk, se på energiforbruket, reise mindre eller jobbe smartere. Alle kan bidra ut ifra sitt eget utgangspunkt, sier Viggo.

Ønsker du å vite mer? Meld deg på kurs i «bærekraftsmål i bedriftens strategi» her

 

Større fokus på bærekraft

Mange av de bedriftene som kommer på bærekraftskurs hos Kiwa jobber gjerne med kvalitet og HMS, og forteller at det blir mer og mer fokus på hva bedrifter bidrar med inn i verdens felles arbeidsplan.

– Nye arbeidstakere spør for eksempel ofte om hva bedriften gjør på bærekraft og hvilke krav bedriften stiller til bærekraftig utvikling over tid, forklarer Viggo.

På kurs i «Bærekraftsmål for bedriftens strategi» ser man på nettopp dette.

– Vi ser på FNs bærekraftsmål og på hvilke av disse som er relevant for kursdeltakerens bedrift. Man kan jobbe med både én eller flere av disse, også lager vi en hypotese og setter oss et mål. Vi ser på ting som «hvor er bedriften i dag, og hva må vi gjøre for å komme til den forbedrede situasjonen», forklarer Viggo.

Les også: 5 tips til å bli en mer bærekraftig virksomhet

 

Praktisk tilnærming

Når man skal jobbe med bærekraftig utvikling er det nyttig for en bedrift å se på hvordan man kan jobbe smart med målene.

– Det er også viktig å lage en strategi på trivsel, og en gjennomføringsplan for strategi med viktige punkter som målbilde, prioriterte områder, måltall, tiltak og strategiprosess. Kanskje mest av alt er det viktig med en kommunikasjonsplan for hvordan man skal jobbe med dette etter kurs, sier Viggo og legger til:

– Hvordan man kan sette opp dette ser vi også på sammen på kurset. Kurset er veldig praktisk utformet - noe vi tror gagner kursdeltakerne våre, da de får med seg noe de kan ta med tilbake til arbeidsplassen og jobbe videre med.

Ønsker du å vite mer om bærekraftsrapportering? Les mer om hva det er og hvordan du kommer i gang her

 

Vil du ha mer kunnskap om bærekraft?

Kiwa tilbyr flere kurs i bærekraft for at du skal få den kunnskapen du trenger for å bli virksomhetens nøkkelperson innen bærekraft. Våre kurs gir den en solid innføring i begrepet bærekraftig utvikling og vi fokuserer på hvordan du kan lykkes med din bedrifts bærekraftsmål og bærekraftsrapportering.

Les mer om våre kurs i bærekraft her.