Hvordan lede gjennom digital transformasjon?

Digital transformasjon handler om å se deler og helhet i sammenheng. Å bli en dyktig digital leder handler derfor om mer enn å forstå digital teknologi.

– Det handler like mye om hvordan du bruker teknologi til å skape bedre produkter og tjenester for kunder, løse konkrete utfordringer i organisasjonen eller forbedre og forenkle prosesser, forklarer professor og emneansvarlig Siw Fosstenløkken.

Hvem passer dette studiet for?

Dette studiet passer for alle som vil være en del av den digitale utviklingen for å skape verdi for kunder og virksomheter, private så vel som offentlige.

I emnet vil du lære sentrale begreper, metoder og praktiske verktøy du har nytte av i din lederrolle.

– Du vil jobbe med de mest sentrale byggesteinene for endring og innovasjon som inkluderer digitale forretningsmodeller, moderne strategiarbeid og tilpasningsdyktige organisasjonsformer, forteller Fosstenløkken.

Hvordan er emnet bygget opp?

Emnet er digitalt og kan dermed tas når det passer deg og akkurat der du måtte befinne deg, om det er på jobb eller hjemme, på hytta eller i utlandet, på dag eller kveldstid.

Undervisningen vil være nettbasert og inkludere videoforelesninger, casediskusjoner og ulike digitale læringsaktiviteter. I løpet av emnet vil det være fem digitale samlinger hvor det legges opp til diskusjoner, presentasjoner og veiledning. Det vil være tett samarbeid med dine medstudenter som læringspartnere for hverandre.

Hvordan er emnet relevant i min jobb?

Emnet lar deg bygge på et endringsprosjekt fra din egen organisasjon eller virksomhet. Du vil lære deg å se muligheter og bruke verktøy til å lede digitale transformasjonsprosesser i egen bedrift basert på en handlingsplan du utarbeider i løpet av emnet.

– Emnet vil gi deg muligheten til å forstå hva digital transformasjon innebærer og hva som må til for å lykkes med en digital omstilling, beskriver Fosstenløkken.

Meld deg på her!

Les mer om NITO her!