Axo Finans, en av Nordens ledende låneformidlere, kjøpte i juni opp det danske lånemeglerselskapet LendMe. LendMe er på sin side et av de første uavhengige lånemeglerselskapene i Danmark. Begge sammenligner lån på vegne av forbrukere blant flere banker. Oppkjøpet markerer en ny epoke i Axo Finans’ internasjonale vekst, der målet er å bli den største aktøren i Norden innen låneprodukter for privatpersoner.

Alle ansatte i LendMe fortsetter i Axo Finans, og LendMe fortsetter som et uavhengig selskap i Danmark underlagt Axo Finans.

Ifølge finansagenten er det en stor fordel å være geografisk nær hverandre når bedriften vokser, men det er ikke på langt nær den eneste fordelen.

1. Organisatoriske likheter

En betryggende faktor med å starte “hjemme i Norden” for selskaper i vekst, er at alle landene har tydelige lover som i stor grad samstemmer. Relativt like økonomiske og juridiske vilkår fører til en naturlig lik arbeidspolicy og gode finansløsninger på tvers av landene.

Ved å rette seg mot et område som ligner vårt eget, blir overgangen langt mer effektiv. Å utvide i Norden i startfasen gir et relativt raskt og stødig grunnlag for senere internasjonal vekst.

Eksempelvis har LendMe et allerede godt samarbeid med 14 banker i Danmark. Dette styrker målet til Axo Finans om å bli den ledende fellesnordiske plattformen for sammenligning av lån for privatpersoner. 

2. Felles marked

Det vil alltid være enklere å vedlikeholde det man har, enn å stadig bryte igjennom i ukjent terreng. Ved å starte i Norden er det få omveltende endringer som må gjøres, fordi tjenestene allerede er tilpasset et eksisterende og relativt likt marked. De tilpasninger som eventuelt må gjøres i forbindelse med sammenslåing blir dermed mindre fremmede og enklere å forholde seg til.

LendMe er i likhet med Axo Finans en låneformidler som sammenligner lån på vegne av kunden via en digital lånekalkulator. Ved å slå sammen kompetanse og ressurser tar Axo finans sikte på å bli en ledende låneformidler på tvers av landene, samt videreutvikle de teknologiske løsningene.

Fordeler med å starte i Norden bilde3.jpeg

3. Lik teknologi og sikkerhet

En annen fordel ved nordisk samarbeid, som særlig gjelder for fintech-bransjen, er det økende fokuset på sikkerhet på tvers av landegrenser. De nordiske statene jobber kontinuerlig sammen mot økonomisk kriminalitet og for bedre cybersikkerhet. Vi har også særskilte felles avtaler i et globalt perspektiv, noe som sikrer bedriftene i konkurransesaker innad i Norden.

Dette er et fortrinn man ikke nødvendigvis får ved å utvide i andre områder av verden. Når bedrifter og selskaper senere utformer en internasjonal vekstrategi, er det mulig å lene seg på de rettighetene vi får gjennom det nordiske samarbeidet. 

4. Nære relasjoner

Folk i Norden føler seg på sett og vis beslektet. Ikke bare på grunn av lignende språk og kultur, men også gjennom et historisk samarbeid både statlig og organisatorisk. Motsatt kan det å slå sammen bedrifter i andre kroker av verden føles fremmed og skremmende.

Å fokusere på ekspansjon i Norden er ikke bare enklere på grunn av eksisterende tillit, samhold og nettverk mellom nabolandene. Det er også et viktig bidrag til å vedlikeholde disse nære relasjonene og samholdet i Norden.

Internasjonale samarbeid i fremtiden

Om noe har Covid 19 gjort det enklere for alle å kommunisere og arbeide på tvers av geografiske grenser. Dette vil nok prege oss i den nærmeste fremtiden, samt gjøre internasjonale samarbeid og sammenslåinger i arbeidslivet stadig enklere.

Samtidig er det visse fordeler med å fokusere på markeder i nær geografisk omkrets man ikke kommer utenom: Markedene er relativt like, de organisatoriske strukturene er tilnærmet like og ikke minst – det finnes gjerne et tillitsbånd der allerede som man kan bygge videre på.

Med oppkjøpet av LendMe utvider Axo Finans sin markedsledende posisjon også til Danmark, et viktig skritt i deres internasjonale vekststrategi og fokus på teknologiske fremskritt.

Renteeksempel: Nom. Rente 11,9%, eff. rente 13,7%, 100 000 o/5 år, kost. 35 850 kr, tot. 135 858 kr