Den norske finansagenten Axo Finans har lang erfaring med forbrukslån og refinansiering til ulike formål. Finansagenten får mange spørsmål knyttet til finansiering av oppstartsbedrifter, og deler i dag noen gode råd med Ledernytts lesere.

Krevende tider for gründere

I kjølvannet av koronapandemien, er det viktigere enn noen gang å ha en god plan for å håndtere bedriftens inntekter og utgifter. Vi lever i en økonomisk krevende tid, men i utfordringene ligger det også mange spennende muligheter.

Kun hver tredje norske oppstartsbedrift overlever de første fem årene. Som gründer er det viktig at du alltid har oppdatert informasjon om selskapets capital runway, altså hvor mange måneder som gjenstår før du må hente ny kapital til bedriften.

Er du bekymret for hvordan koronapandemien kan påvirke oppstarten og driften av bedriften din, bør du følge disse gode rådene for å sikre forsvarlig drift av virksomhet:

1. Sørg for stabil og langsiktig kapitaltilførsel

Tidene er ekstra tøffe for oppstartsbedrifter som er avhengige av å hente egenkapital fra investorer og crowd funding. Gå gjennom kapitaltilførselen din, og vurder hvilke deler av inntekten som er trygge – er det noen av inntektsstrømmene som står i fare for å forsvinne?

Skaff deg et realistisk bilde av hvordan koronapandemien kan påvirke capital runway, og lag en langsiktig plan for å innhente ny kapital. Oversikt over bedriftens kapital er kanskje det aller viktigste grepet for å sikre selskapets overlevelse.

2. Bruk støtteordninger

Norske myndigheter tilbyr en rekke støtteordninger for de som skal starte og drive en bedrift. Du kan blant annet søke hos Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Skattefunn og EU, for å nevne noen.

I tillegg finnes det en rekke ulike typer crowdfunding, eller folkefinansiering på norsk. Noen av disse er Spleis.no, Norsk Crowdfunding Forening og Bidra.no. Dersom du har stor tro på forretningen din, og er flink til å selge inn ideen til andre, er crowdfunding en svært god måte å skaffe ekstra kapital til bedriften på.

3. Undersøk muligheten for oppstartslån

Innovasjon Norge kan tilby deg oppstartslån. Oppstartslån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til selskapet enn et tilskudd.

Det stilles ikke krav til hvilke aktiviteter selskapet skal gjennomføre, men det må legges frem troverdige planer for utviklingen av selskapet. Typiske aktiviteter er knyttet til kommersialisering av ny teknologi, oppstart og drift. Vi anbefaler at du kontakter Innovasjon Norge og hører om du kvalifiserer til et slikt lån.

4. Ha en ryddig privatøkonomi

Når man er gründer påvirker ofte din private situasjon jobbsituasjonen - og vice versa. Derfor er det ekstra viktig å sørge for en ryddig privatøkonomi. Dette kan gi deg nødvendig pusterom og muligheten til å fokusere optimalt på å bygge bedriften. Du burde derfor undersøke muligheten for å refinansiere dyre lån og kreditter.

Søker du lån uten sikkerhet gjennom Axo Finans kreves det verken kapitalinnskudd eller salgspant for å få innvilget lånet. Du kan også søke lån uten sikkerhet sammen med en medlåntaker, for å øke sikkerheten på lånet.

Renteeksempel: Nom. rente 11,9%, eff. rente 13,7%, 100.000 o/ 5 år, kostnad 35.858 kr, totalt 135.858 kr

5. Egenkapitalfinansiering

Finansiering ved bruk av egenkapital er en av de vanligste måtene å finansiere en oppstartsbedrift på, spesielt tidlig i startfasen. Før du starter for deg selv, er det derfor lurt å ha noe i kapital.

Dette er imidlertid ingen langsiktig løsning på bedriftens finansieringsbehov. Når du begynner å planlegge økonomien utover det første leveåret, kan derfor et eller flere av de andre punktene på listen være bedre løsninger.

Les mer om Axo Finans