Det er ingen hemmelighet at motiverte ansatte løfter en bedrift, og selskaper investerer mye tid, krefter, forskning og penger på å bygge kulturer som skal motivere og engasjere sine ansatte. En umotivert ansatt vil motsatt kunne være skadelig for bedriften, og derfor er det viktig å forebygge ved god oppfølging og konkrete tiltak. Det er ikke alltid åpenlyst at noen er misfornøyde, ihvertfall hvis de ikke forteller det selv.

Spørsmålet er da; hvordan du som leder vite at en ansatt er umotivert?

Her er syv faresignaler du som leder bør ta på alvor, hvis en ansatt;

 1. Bare gjør minstekravet
  Selv om arbeidet han eller hun leverer kan være ok, så gjør vedkommende kun det som skal til for å beholde jobben. Dette kan vitne om at den ansatte kun jobber for å få lønn, men ikke er motivert til å gjøre noe utover minstekravet.
 2. Utnytter fritidsordninger
  En ansatt som utnytter fritid- og fleksitidsordninger til bristepunktet, og alltid går på minuttet arbeidsdagen er over, har kanskje egentlig ikke så lyst til å være der?  
 3. Ikke har venner på jobb
  En av de beste måtene å skape trivsel på arbeidsplassen, er ved et godt sosialt miljø. Undersøkelser viser faktisk at ansatte godt kan synes arbeidsoppgavene er kjedelige, men at de blir i selskapet på grunn av arbeidsmiljøet. Dersom en ansatt ikke har gode kollegaer, eller venner på jobb, kan dette føre til at han eller hun mistrives.
 1. Ikke rekrutterer
  Selv om vedkommende har gode kontakter innenfor bransjen, har han eller hun aldri noen å anbefale til nye stillinger. Dette er et faresignal fordi det er lite sannsynlig at en ansatt vil hente inn venner og bekjente, dersom han eller hun mener at bedriften ikke er et godt sted å jobbe.
 2. Føler seg tråkket på
  Har du forfremmet noen andre i avdelingen? Eller hentet inn en ny sjef utenfra, selv om den ansatte har vært lojal og hardtarbeidende i flere år? Da kan det hende han eller hun føler seg oversett, og tråkket på.
 3. Er hemmelighetsfull
  Misfornøyde ansatte har en tendens til å baksnakke selskapet eller ledere for å få ut frustrasjon. Hvisker han eller hun til kollegaer, eller legger vekk mobilen med en gang du som leder nærmer deg? Det kan være et tegn på at den ansatte ikke lenger ønsker å være i bedriften.

 

 1. Er lite samarbeidsvillig
  Dersom vedkommende ikke melder seg på kursing, arrangementer, eller andre ting som kreves og forventes på arbeidsplassen, kan dette vitne om mistrivsel. Ekstraoppgaver fra andre kollegaer blir heller ikke godt tatt imot.

Dersom du som leder legger merke til flere av disse punktene hos en ansatt, er det en god ide å vurdere om det er tiltak du kan gjøre for å bedre trivselen. Og skulle det vise seg at tiltakene ikke fungerer – ja, så kanskje det er best å la han eller hun komme seg videre. Mistrivsel har en tendens til å spre seg, og det siste du ønsker i selskapet er en demotiverende arbeidskultur.

Kilde: Success.com