Tidligere innkjøpssjef ved Universitetet i Oslo, Jacob Landsvik, har benyttet seg av programvaren hos Factlines AS for å sikre god kontroll av universitetets leverandører. Han mener at verktøyet gir god oversikt og trygghet i rollen som innkjøpsansvarlig. Det gir en oppdatert og tidsriktig analyse av forholdene i hele leverandørkjeden, og produserer effektivt en ferdig rapport som gjør det enkelt å dokumentere. Landsvik kom i kontakt med Factlines via nettverk og anbefalinger.

– På Universitetet i Oslo er nok ansatte i overkant opptatt av dette med sosialt ansvar, og med over 30.000 studenter er det en ledelse der som stiller høye krav til seg selv når det gjelder etikk. Det skal ikke være tvil om at de gjør det de kan for å knytte til seg ansvarlige leverandører, sier Landsvik.

Tidligere innkjøpssjef ved Universitetet i Oslo, Jacob Landsvik. Foto: privat

Skaper trygge prosesser for ansatte

– Universitetet i Oslo har også drevet med forskning relatert til samfunnsansvar på høyt nivå, og har mange engasjerte studenter som sier fra dersom noe skulle være kritikkverdig. Det skulle tatt seg fint ut hvis alvorlige forhold ble avslørt. Med Factlines fikk vi kontrollert 50 av de største leverandørene på etiske forhold og tema knyttet til samfunnsansvar, satt dette viktige arbeidet i system, og sikret at universitetet overholder sine plikter overfor samfunn og mennesker, forklarer Landsvik engasjert.

Han mener også at det gir en god trygghet til de som jobber med innkjøp. De kan trygt føle at de har oversikt og kan enklere iverksette tiltak ved behov.

– Det kan være situasjoner der vi får behov for å dokumentere hva vi gjør. Da har vi dokumentasjonen i orden på hva vi har gjort og hvordan vi gjør ting. Det gir oss som innkjøpere en ekstra trygghet på at vi har ting i orden hvis det skulle bli en kontroll. Det blir oppfattet som en betydelig lettelse i arbeidet, og samarbeidet med Factlines ga uten tvil noen gode synergier som gjorde hverdagen enklere for oss som innkjøpere. Vi vil jo gjøre en så god jobb som mulig, og kunne dokumentere dette.

Les mer om produktet her!

Skaper engasjement og kompetanseutvikling

Landsvik mener at involveringen av ansatte i arbeidet med Factlines har skapt både engasjement og kompetanseheving.

– Vi får en unik innsikt og mulighet til å styrke kunnskapen vår som vi ikke ville fått uten dette verktøyet. Vi har vært veldig fornøyde med Factlines og hørte om andre som hadde brukt dem og var fornøyde. Vi gjorde også en liten markedsundersøkelse for å se på ulike leverandører. Det er tydelige politiske krav til offentlige anskaffelser i dag, og det har kommet nye krav de siste årene. Å være offentlig innkjøper i dag, gjør at vi trenger å dra nytte av de som er eksperter på samfunnsansvar.

– Det er like viktig å få bekreftet at leverandører er ansvarlige, som å lete etter feil. Dette er en effektiv måte å få oversikt over leverandørene på, og ga oss veldig gode innspill i forhold til hva vi burde gjøre. Når vi får rapportene fra Factlines, kan vi sitte oss ned og planlegge ulike tiltak og kalle inn til møter med aktuelle leverandører, forklarer Landsvik.

– Samfunnsansvar er et viktig arbeidsområde, og vi har sterke krav til å følge opp leverandørene i henhold til miljø, klima, menneskerettigheter, barnearbeid og tvangsarbeid, og forhindre arbeidslivskriminalitet. Vi makter ikke alt dette alene, men trenger gode samarbeidspartnere. 25% av leverandørene er utenlandske. Vi kan ikke følge opp det til enhver tid. Der kommer Factlines inn med en smart og effektiv løsning, og gir en veldig etterrettelig rapportering tilbake til oss.

Be om en demo av Factlines Sustainable Supplier Network.

Er med å designe rapporten selv

– Factlines har solid struktur og standard på hele prosessen. Så kan vi legge til egne spørsmål på ting vi ønsker svar på og vil kartlegge hos de ulike leverandørene. Vi er med på å designe rapporten i den grad vi ønsker å påvirke den.

– Vi gir Factlines navnet på leverandøren vi ønsker å sjekke og få rapporter på, og så går vi gjennom rapportene i fellesskap. Leverandørene får en viss tid til å svare. Når vi får rapportene, kan vi iverksette nødvendige tiltak overfor de ulike leverandørene basert på de funnene rapportene gir oss.

– Vi har en viss oversikt over leverandører der faren for uetiske aktiviteter og hendelser er størst basert på vår bransjekunnskap og risikoanalyser vi har gjort selv. Så kan vi be spesifikt om rapporter der vi forventer et visst forbedringspotensial.

Landsvik er utdannet ved Handelshøyskolen BI med en mastergrad i organisasjon og ledelse. Han har arbeidet med offentlige anskaffelser i Oslo kommune, Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, og i 11 år ved UIO. Han har nå etablert sitt eget firma der han skal tilby rådgivning i planlegging av offentlige anskaffelser. Han mener at behovet for samarbeid innen samfunnsansvar, miljø og klima er helt essensielt.  

– Behovet vi har for å samarbeide rundt samfunnsansvar er stort. Det er et stort fagområde med miljø-, klima, lønns- og arbeidsvilkår. Det etiske ansvaret for bedrifter i dag er omfattende, og det blir mye enklere når man samarbeider med eksperter. Det gir en stor merverdi, som er betydelig større enn kostnadene, avslutter Landsvik.

Få kartlagt risiko og se etter forbedringspotensial i din leverandørkjede, og hos underleverandører. Da kan du stanse farlige arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet. For eksempel barnearbeid. Factlines kan gi et sterkere grunnlag for å drive virksomhet, sikre større arbeidssikkerhet og skape stolthet blant ansatte. Du får god kontroll på hvor risikoen ligger og kan gjøre riktige tiltak i god tid.