Hva er ISO 14001?

ISO 14001 regnes som verdens mest anerkjente standard for miljøledelse. Standarden gir virksomheter et rammeverk for å beskytte miljøet og reagere på endrede miljøforhold. Hovedfokuset er å arbeide med de områdene hvor virksomheten påvirker miljøet mest, og sette inn tiltak for å redusere negativ påvirkning og forsterke gunstig påvirkning. 

ISO 14001 er et nyttig verktøy for alle virksomheter, uavhengig av størrelse og bransje. Uansett om dere ønsker en sertifisering eller ikke, er gevinstene med et ledelsessystem for miljø mange, blant annet å: 

 • Kontinuerlig forbedre miljøprestasjoner 
 • Beskytte miljøet ved å forebygge uheldig miljøpåvirkning 
 • Hjelpe til å overholde lovkrav og andre forpliktelser 
 • Bidra til bærekraftig utvikling 
 • Bidra til å oppfylle kundens forventninger og styrke bedriftens omdømme 

Hvordan jobbe med ISO 14001?

Standarden hjelper dere å jobbe systematisk med ytre miljø, slik at målene blir nådd. 

Alle ISO-standardene for ledelsessystemer er bygd opp rundt forbedringsprinsippet fra Demings sirkel, også kjent som PDCA, eller PUKK- /forbedrings- hjul: 

 • Planlegge (plan) 
 • Utføre (do) 
 • Kontrollere (check) 
 • Korrigere (act)

Disse prinsippene skal bidra til kontinuerlig forbedring av miljøprestasjoner gjennom planlegging, utføring, kontroll og korrigering av miljørelaterte aktiviteter og prosesser. Med andre ord, hvordan kan aktivitetene i bedriften påvirke klima og miljø? 

Ved å følge standarden kan dere sikre: 

 • Kontinuerlig forbedring av virksomhetens miljøpåvirkning 
 • Økonomisk og driftsmessige fordeler som kan oppnås ved å implementere miljøriktige alternativer som styrker markedsposisjon 
 • Oppnåelse av miljømål 
 • Oppfylle kundens forventninger og styrke bedriftens omdømme.

Hva finnes fra før?

Uten å være klar over det kan dere allerede ha gjort mye av arbeidet som kreves før en sertifisering. For å finne ut om en del av jobben allerede er gjort kan en GAP-analyse derfor være en god start for å evaluere og identifisere eventuelle mangler i forhold til kravene i ISO 14001.

Kanskje har bedriften allerede implementert andre ledelsessystemer, som for eksempel kvalitetsledelse eller arbeidsmiljøledelse? Alle ISO-standardene for ledelsessystemer har en felles struktur, noe som gjør det enkelt å ha et felles system. Dermed er det kanskje ikke så mye som mangler før dere er klare for en ISO 41001 sertifisering.

Hvordan kan Kiwa hjelpe?

Kiwas kurs i "ISO 14001 - Innføring i miljøledelse" passer for alle bedrifter uavhengig av bransje og størrelse. Enten din bedrift ønsker å sertifiseres i henhold til standarden, eller du bare ønsker å lære mer om hvordan miljøledelse kan hjelpe dere å jobbe systematisk med å forbedre miljøprestasjoner, så vil dette kurset være midt i blinken for deg.

Våre kursledere har lang praktisk erfaring med bruk av ledelsessystemer i mange typer bedrifter og i ulike bransjer. Vi har en praktisk tilnærming hvor du blant annet jobber med case- og refleksjonsoppgaver som fokuserer på faktiske forhold i din bedrift. Dette vil gjøre deg godt rustet til å fortsette arbeidet umiddelbart.

Kurset er nettbasert med en e-lærings modul og en onlinesamling. Dette gjør det kostnadsbesparende og effektivt for både bedrifter og kursdeltakere, samtidig som det minsker miljøavtrykket ved å kutte ned på reiser. Med andre ord en meget god start på å forebygge bedriftens miljøpåvirkning!

Klar for sertifisering? Søk om ISO 14001 sertifisering her.