Administrerende direktør i IT-selskapet Computas konstaterer at pandemien har fremskyndet digitaliseringen av Norge. Etterspørselen etter IT-kompetanse er høy, og Computas har derfor etablert et eget program for nyutdannede teknologer.

På vegne av IT-selskapet Computas har Norstat gjennomført en undersøkelse blant IT-beslutningstakere i både privat og offentlig sektor i Norge. I undersøkelsen kommer det frem at det har vært en enorm fremdrift i å utvikle og ta i bruk digitale tjenester.

Virksomhetene har drevet massiv opplæring av ansatte og investeringsviljen har vært stor. – Koronapandemien har definitivt gitt et enormt løft for digitaliseringen. Vi så allerede noen tendenser i tilsvarende undersøkelse i fjor, men i årets undersøkelse er funnene utvetydige og viser en langvarig effekt, sier administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen. 93 prosent av IT-beslutningstakerne oppga at de har tatt i bruk nye løsninger eller tjenester det siste året. I fjor, få måneder etter at Norge stengte ned, svarte kun 51 prosent det samme. – I starten av pandemien var digitaliseringen mer preget av hastetiltak og implementering av samhandlingsverktøy. I år ser vi tydelig at virksomhetene satser på dypere digitalisering som kan gjøre dem mer datadrevne og effektive, sier Eilertsen og nevner økt bruk av skytjenester, maskinlæring og automatisering.

Computas illustrasjon.jpg

Stort kompetanseløft

I fjor svarte 36 prosent av beslutningstakerne at de hadde satt i gang opplæring til ansatte i bruk av ny teknologi eller digitale verktøy. Også på dette området har det vært en vekst i 2021. – I år svarer hele 83 prosent at de har gitt denne typen opplæring. Pandemien har gitt et voldsomt kompetanseløft for norske virksomheter. Det lover veldig godt for videre digitaliseringsprosesser, sier IT-direktøren, og legger til:

– I periodene med nedstengning ble vi satt i en ekstremtilstand der det digitale ofte måtte erstatte det menneskelige. Fremover blir det viktig å finne det optimale samspillet mellom mennesker og teknologi, sier han.

I denne videoen kan du høre om hvordan Elvia og Computas løser samfunnsutfordringer med maskinlæring

Stor vilje til videre investeringer

Beslutningstakerne ble også spurt om de ser for seg ytterligere investeringer til digitaliseringstiltak de neste 12 månedene. Det svarer 53 prosent at de ser for seg, og det merker IT-selskapet Computas godt. – Norske virksomheter våknet for alvor og våre kunder i både offentlig og privat sektor får nå økte bevilgninger til å gjøre verdiskapende digitaliseringstiltak. Det er jeg overbevist om at virksomhetene vil se stor, langsiktig effekt av, sier Eilertsen.

Må ansette flere teknologer Som en følge av den store veksten i digitaliseringsinitiativ, har Computas nå fullt fokus på å rekruttere enda flere teknologer som kan gå ut i oppdrag hos deres kunder. IT-selskapet har blant annet brukt pandemien til å etablere et skreddersydd oppstartsprogram for nyutdannede som ønsker seg en karriere som IT-konsulenter. Han forteller at Computas’ kunder i stadig større grad etterspør team med mangfold, både med tanke på fagkompetanse og personlig profil – inkludert alder. – For oss er det et viktig samfunnsoppdrag å gi nyutdannede teknologer en god start på karrieren samtidig som de settes i stand til å raskt kunne levere verdi til kundene våre. Vårt program for nyutdannede, Computas NXT, går over to år og har allerede blitt veldig populært. I 2022 kommer vi til å ansette flere nyutdannede enn vi noen gang har gjort, avslutter Eilertsen.

Du finner flere funn fra Norstat-undersøkelsen presentert på: computas.com/rapport

I denne videoen kan du høre om Helsedirektoratet og Computas løser samfunnsutfordringer med digitalisering av helserefusjoner

Fakta om Computas:

  • Et norsk ansatteid IT-selskap etablert på midten av 80-tallet.
  • Cirka 300 ansatte med kontorer i Oslo, København og Bucuresti.
  • Leverer rådgivning og konsulenttjenester til kunder som Helsedirektoratet, NAV, UDI, Politiet og Elvia. Spisskompetanse innenfor applikasjons- og systemutvikling, skyløsninger, dataanalyse/ innsikt, maskinlæring og automatisering.
  • Les mer om Computas på computas.com
  • Les mer om Computas NXT, program for nyutdannede teknologer på computas.com/nxt
I denne videoen kan du høre om UDI og Computas løser samfunnsutfordringer med ny teknologi