Etter 13 år i ulike lederstillinger, sist som administrerende direktør i Norsk Stål AS, sa Peter opp jobben. Fra å lede en bedrift med en omsetning på om lag 2 milliarder kroner og 280 ansatte, innså 52-åringen at tiden var inne for å gjøre noe som var større enn seg selv.

– At Leger Uten Grenser er nøytral, upartisk og uavhengig, appellerte veldig til meg. Og så likte jeg veldig godt det medisinske aspektet, sier Peter.

For å sikre disse grunnprinsippene mottar ikke Leger Uten Grenser statlig støtte. Derfor er et fast, månedlig beløp fra en bedriftsfeltpartner avgjørende for å gi organisasjonen fleksibilitet til å hjelpe dem som trenger det mest.

Mer enn bare leger

Mange kan nok bli overrasket over at om lag halvparten av de ansatte som organisasjonen sender ut, er ikke-medisinske, påpeker Peter. Man trenger nemlig ikke å være lege eller sykepleier for å jobbe for Leger Uten Grenser.

Peter havner nettopp i den kategorien: «ikke-medisinsk personell». På oppdrag for Leger Uten Grenser er han personal- og økonomiansvarlig. Det betyr at han har ansvar for ansettelser, kontrakter, lønn, regnskap og prognoser.

– Dette er veldig overførbart til mitt yrke og min erfaring. Hvert prosjekt skal for eksempel lage en årlig evaluering og legge en strategi, og i det arbeidet føler jeg at jeg kan bidra med min kompetanse.

– Som bedriftsleder er du vant til å optimalisere og sørge for mest mulig overskudd, men i prosjektene blir det medisinske prioritert. Da handler det om å prioritere de ressursene man har tilgjengelig for å redde flest mulig liv eller behandle flest mulig pasienter, forteller Peter.

Stolt bedriftsfeltpartner

Det er ikke kun som feltarbeider man kan bidra. En av dem som har tatt et tydeligere samfunnsansvar og valgt å bli partner, er startup-bedriften A4 Coaching & Consulting.

– Vi tror at de som lever i krig og konfliktsoner, eller i land med svakt helsevesen, har størst behov for hjelp. Altfor mange får ikke den hjelpen de fortjener eller har krav på. Derfor er vi stolte av å være en del av en organisasjon som deler våre verdier og gir nødhjelp uavhengig av bakgrunn eller utfordringer, sier eier og daglig leder Sam Sorodi.

Bedrifter med et tydelig samfunnsansvar styrker omdømmet og rekrutteringen sin. Det er mulig å støtte rent økonomisk, noe man gjør som bedriftsfeltpartner, men det finnes også andre muligheter.  

– Som leder kan man for eksempel støtte i form av at en medarbeider får jobbe som feltarbeider, og bedriften kan tilby pro bono-arbeid. Bare det å få permisjon eller å få spedd på lønnen når man er på oppdrag, er til stor hjelp, sier Peter.

Ledererfaring i praksis

Clinical mentor Rebecca Lahai and members of the medical team

Bilde fra Sierra Leone: Foto: Mohammed Sanabani / Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser jobber ikke bare med akutte kriser. Organisasjonen jobber også langsiktig: Både med sykdomsbekjempelse, og med utdanning og opplæring av lokalt ansatte. Over 90 prosent av alle ansatte i prosjektene er nettopp lokalt ansatte.

– Når jeg kommer til et prosjekt, har jeg en form for leder- eller mellomlederstilling. Med nesten 30 års erfaring har jeg derfor en veldig stor ro. Jeg har definitivt glede av å kunne dele min erfaring, ta ansvar og ta beslutninger, sier Peter. 

– Ledelsesaspektet er veldig viktig, for det gir en trygghet til prosjektene. Det kan være mange ulike saker som dukker opp, og med litt mer erfaring er man litt tryggere. Du har en litt større verktøykasse, sier han.

Leger Uten Grenser er en medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

 
Antall ansatte: mer enn 44.000 i prosjektlandene, av disse er over 90 prosent ansatt lokalt.
Antall prosjekter: 518
Antall prosjektland: over 70
(alle tall er fra 2022)
Som bedriftsfeltpartner bidrar din bedrift til å redde liv – hver dag. I tillegg får bedriften:
  • Vist frem deres samfunnsansvar og bidrag til FNs bærekraftsmål
  • Digital kommunikasjonspakke med innhold til SoMe, diplom m.m.
  • Månedlig nyhetsbrev
  • Invitasjon til årlig inspirasjonswebinar
  • Inntil 25.000 kroner i skattefradrag
  • Knytte merkevaren til den nødhjelpsorganisasjonen nordmenn har best inntrykk av, ifølge en Kantar-undersøkelse fra 2022.

Les mer og bli bedriftsfeltpartner i dag: