Det finnes allerede et enormt tilbud i kategorien lederutvikling, men noe mangler. Det er ikke gitt at ledere får effekt i hverdagen av å skaffe seg kunnskap eller verktøy, mener Johnsen og Thorsen.

Nøkkelen er å få tak i noe som varer. Kall det gjerne en klokskap som gir tryggere og stødigere ledelse. Mange savner det - et tyngdepunkt, noe som gjør at de står bedre i jobben og utfordringene. Det får de gjennom Agenda Robust som, slik navnet tilsier, nettopp handler om mer robusthet. Det handler om å forstå egne beveggrunner, og det som foregår i og mellom mennesker.

–  Kall det gjerne Ledelse 2.0, sier de om satsingen hvor det i år gjennomføres tre samlinger i Norge og Italia i mai, august og september. 

Må fungere i praksis

Vi lever i en tid hvor ledere opplever et høyt press, uro og krav til løpende endring. Det handler om å leve med motsetninger og det faktum at ledelse både er engasjerende og slitsomt, at du som står i spissen for en organisasjon må leve med suksess så vel som det motsatte. 

–  Mange kjenner slitasje, er opptatt av å ikke gå tomme og søker etter det som kan gi dem mer ballast, tyngde og forståelse. Mye av det som går under kategorien lederutvikling ser bra ut på papiret, men fungerer ikke alltid i praksis i den virkeligheten man står i, sier Johnsen og Thorsen, som har stor respekt for kolleger i bransjen, men som ikke legger skjul på at de nå ønsker å skape noe nytt.

Agenda Robust går nemlig dypere enn mye annet, og bygger på eksistensialisme og psykologi, og det som er viktig, både i livet og i lederlivet. Det gir et bærekraftig fundament, og betyr mye for grunnfjellet vi har som utgangspunkt, hva som er viktig og som skaper mening. Det er ikke nok å forfekte selskapets verdier, pløye mediene om hva som er trendene og lære seg siste nytt innen teori. 

Eksistensiell psykologi handler om hvordan vi både kan navigere, og vokse, i det sammensatte terrenget som ledelse er.

–  Det er nettopp derfor vi har utviklet et konsept som går dypere enn ren kunnskap alene. I en tid hvor kunstig intelligens og Chat GPT er blitt allemannseie og fokuset på det digitale er sterkt, er det lett å tilegne seg kunnskap. Men vi mener det handler om å bygge klokskap. Om å anvende kunnskapen du har i praksis, og kjenne at du står trygt i utfordringene, sier Johnsen og Thorsen. 

agenda 2.jpg

Tar opp det viktigste

–  Det å vare er et tema det snakkes for lite om i lederutvikling, sier Thorsen og Johnsen.

–  Som leder og mennesker vil vi ikke alltid lykkes i det vi jobber med. Det er ofte sterke og motstridende krefter og interesser i spill i organisasjonen, hvor du som leder må navigere klokt. I Agenda Robust vil det å utveksle ærlig og åpent med andre ledere, snakke om ting en vanligvis ikke snakker om, være viktig, framholder de to som vil gjøre psykologisk trygghet, et begrep som for alvor har festet seg de senere årene, tilgjengelig i praksis. Vi er opptatt av å la lederne erfare det, og oppdage hvordan de bidrar til det, framholder de.

De to karakteriserer Agenda Robust som et karakterbyggende program, og sier at målgruppen er ledere med noe erfaring. De som allerede har hatt lederskoa på en stund, har gjort seg noen erfaringer og tatt på seg økt ansvar i forhold til personal og økonomisk resultat. Som daglig kjenner på tyngden av den komplekse jobben, som kanskje har erfart at mer eller mindre hyllevareprogram ikke alltid fungerer etter hensikten, og som søker noe mer substansielt. 

Psykolog- og organisasjonskompetanse

Johnsen og Thorsen har henholdsvis Stavanger og Bergen som base, men arbeider både nasjonalt og internasjonalt. Som organisasjonspsykologer har de omfattende erfaring fra kompliserte arbeidsmiljøsaker, og har møtt mange ledere som har stått i storm med konflikter og utfordringer, og som har kjent på de følelsene som er i sving, på ansvar og tyngde. I slike situasjoner kommer både psykolog- og organisasjonskompetansen godt med. 

Praktisk sett inviteres Agenda Robusts deltakerne til tre samlinger som finner sted i Norge og Italia i mai, august og september. De finner sted på Fevik strandhotell, på Fløirestaurantene i Bergen og i Cinqueterre i Italia med blant annet temaene «Å bygge et vi», «Få psykologisk trygghet til å virke i praksis», «Du i lederrollen» og «Velg ditt liv og lederskap». 

Sammendrag

Organisasjonspsykologene Ane Johnsen og Cecilie Thorsen lanserer et unikt konsept, Agenda Robust, rettet mot erfarne ledere som søker mer enn bare kunnskap i lederutvikling.

Konseptet fokuserer på å skape mer robuste ledere som møter kravene i en krevende jobb. Det skiller seg fra andre programmer ved å dykke dypere inn i eksistensiell psykologi og bygge en bærekraftig forståelse av lederskap.

Gjennom tre samlinger i Norge og Italia utforskes temaer som "Å bygge et vi", "Få psykologisk trygghet til å virke i praksis" og "Velg ditt liv og lederskap". Programmet legger vekt på ærlige samtaler mellom ledere for å skape psykologisk trygghet og støtte i utfordrende situasjoner.

Målgruppen er erfarne ledere som allerede har stått i komplekse arbeidssituasjoner og søker et mer substansielt utviklingsprogram. Johnsen og Thorsen, med solid bakgrunn innen organisasjonspsykologi, ønsker å tilby noe mer dyptgående enn tradisjonelle lederutviklingsprogrammer, med mål om å skape varige endringer og mer robuste ledere.