Temaene som opptar dem, er blant annet:

  • Nettverksbygging og læring: Hvilke arenaer bruker HR-ledere til å lære av hverandre og dele erfaringer?
  • Ta vare på ansattes helse: Hvilke tiltak gjør de for å forhindre sykefravær og ta vare på den totale helsen til sine ansatte?
  • Hvordan tilpasse seg ny generasjon: Hvordan tilpasser de seg en ny generasjon med helt nye krav til arbeidslivet?

Utvalget representerer bransjene hotel- og restaurantbransjen, industri, varehandel/retail og bygg- og anleggsbransjen. Gjennom temaer som opptar dem og tips og triks deler de blant annet hvordan de jobber for å motivere ansatte, hvordan de samarbeider med eksterne aktører og hvilke kanaler de bruker for å innhente informasjon og lære mer om fagfeltet sitt. 

Nyttig læring

Å bygge gode bedrifter som skiller seg ut i dagens konkurransedrevne arbeidsmarked er krevende. Det krever en grundig forståelse av dagens arbeidstakere, hva de ønsker av en arbeidsgiver og hva som må til for at de føler seg verdsatt. Lojale og engasjerte ansatte er noe alle bedrifter ønsker seg, men å bygge en bedrift med godt omdømme i arbeidsmarkedet krever kontinuerlig arbeid og læring. E-boken fra Kan inneholder nyttig læring om hvilke fokusområder dagens HR-ledere satser på for å bygge bedriften som morgendagens arbeidstakere velger.