Bærekraftssjef i Factlines, Siri Engesæth, forteller at den nye Åpenhetsloven er klokt tilrettelagt. 

– Det er ikke krav om at alt skal være perfekt. Det er krav om at du avdekker risiko og har en prosess for forbedring. Bedriftene skal kontrollere leverandører, og avdekke risiko og brudd på etiske lovverk Det skal for eksempel ikke være knyttet tvangs- og barnearbeid til produksjonsprosesser.

– Dette har vi i Factlines jobbet med i 10 år, og vi tror kundene våre sover bedre om natten, smiler Engesæth. – Vår digitale løsning gjør det mulig å ha informasjon i tide slik Åpenhetsloven og Loven om offentlige anskaffelser krever. Du kan si vi tilbyr prosess-støtte som gjør dette arbeidet enklere, sier Engesæth.

– Noen av leddene i leverandørkjedene tilfører ikke annet enn en høyere sluttpris. Når det blir hentet inn informasjon gjennom et digitalt verktøy, får virksomheten god kontroll på hvor risikoen ligger og kan gjøre gode tiltak til rett tid. Det blir lettere å se hva som må prioriteres og gjøres for å sikre miljø og menneskerettigheter.

Factlines leder seminarer og diskusjoner med sentrale aktører for å kunne levere best mulig software for kundene våre. Neste rapporteringsfrist på Åpenhetsloven er førstkommende 1.juli. Deretter skal bedriftene hvert år rapportere på utviklingen. «Slik skal informasjon øke dine sjanser som skikkelig virksomhet til å vinne kontrakter og gode forretningsforbindelser».

bilde 2.jpg

Egenutviklet verktøy

Factlines i dag leverer støtte til virksomhetene på en platform som både dekker leverandøroppfølging og den utfordrende EU-taksonomirapporteringen som store virksomheter må utføre. «Vi hadde allerede i 2013-15 et prosjekt med Helse SørØst hvor vi utviklet software for aktsomhetsvurderinger. Prosjektet var en suksess, og gjør at løsningen vi leverer i dag er både state-of-the-art, men med erfaring fra 10 år med systematisk læring på hvordan vi kan gjøre dette optimalt for både vår kunde og kundens leverandører,» forteller Engesæth.

Mange bruker Excel og mister fort data og kontroll. Med en digital løsning blir alt sporet og lagret. Du får bedre datagrunnlag hvert år, som bygger på det som ble samlet inn året før. Med tiden får du flere svar og virksomheten vil samsvare bedre med kravene som foreligger. Du ser raskt hvordan det kan utgjøre en forskjell for deg og din virksomhet.

Med et støttesystem som får info direkte fra kilden, kan bedriftene gjøre sin egen risikovurdering, istedenfor å måtte begynne på nytt hver gang. Informasjonen de får beholder de til neste gang de bruker verktøyet. Det kan også komme til nye data som er risikoreduserende og lønnsomt å kjenne til.

Factlines støtter hele prosessen fra krav og etiske retningslinjer, til risikoanalyse, oppfølging og dialog. Det er lett å lese av systemet.

Les også: Åpenhetsloven - Med mål om en bedre arbeidshverdag for alle.

 

Gjør en forskjell

Factlines bilde 3.jpg

Factlines har blitt kalt «moderne miljødetektiver» fordi de ser til at produksjon og tjenester ikke skader mennesker og natur. Engesæth råder bedriftene til å ikke være redde for å avdekke risiko hos leverandører.

– Unngå å gjøre det for komplisert eller tenke at det skal være perfekt første gang. Det viktigste er å komme i gang. Den største fallgruven er at du tenker at dette gjelder ikke deg, det gjelder alle. Tenk hvor stolt du kan være når du vet at du har gjort en forskjell, sier Engesæth begeistret.

– Mitt råd til bedriftene er å unngå å utsette ting fordi de tror at det tar så mye tid. Du får raskt tilgang til systemet og trenger ikke å sette av en hel stilling til jobben.

Tips:

1. Unngå å utsette det viktige arbeidet med miljø og samfunnsansvar

2. Unngå å tenke at det ikke gjelder deg, det gjelder alle

3. Finn ut hvordan smart programvare kan gjøre hverdagen din enklere. 

Be om en demo!

Forbedrer flere forretningsprosesser

Mange er opptatt av forbedring og kvalitet i forretningsprosessene sine og ser at systemet gir flere praktiske fordeler.

– Mange ser at systemet er til hjelp for flere forretningsområder, for eksempel salg. Du vil kunne dokumentere produkter bedre, ha kontroll på compliance, og ha tilgang til innsikt for å ta faktabaserte beslutninger, presiserer Engesæth.

Du kan gjøre innkjøp med mindre risiko og komme mye bedre ut av det finansielt. Du kan ha bedre ledelse og kvalitet fordi du har bedre innsikt i leverandørkjeden.

– Mange kjenner ikke godt nok til leverandørene sine og blir overrasket når de finner skjulte ledd og forhold de ikke visste om.

Factlines gir deg muligheten til effektivt å kunne tilegne deg kritisk kunnskap som berører din virksomhet og dens omdømme.

Les mer om programvaren her!

Factlines ble stiftet i 2012. Kundene deres spenner fra offentlige innkjøpsorganisasjoner, til små, mellomstore og store private selskaper. Bærekraft er alles ansvar. Factlines sin ambisjon er å gjøre det mulig for alle å ta del i en bærekraftig fremtid med en effektiv kartlegging av leverandørkjeder.

  • Om Factlines

    Factlines er et norsk ESG tech-selskap som kobler bedrifter til leverandører og kunder i ett nettverk for å samle informasjon og skape mer bærekraftige relasjoner i hele verdikjeden. Plattformen er i dag tilpasset åpenhetsloven, CSDDD og EU-taksonomien.

    Factlines Sustainable Supplier Network bygger på OECDs rammerverk, noe som gjør det enkelt å overholde åpenhetsloven og SCDDD. Gjennomfør aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, leverandørkjede og forretningspartnere og spar inntil 95% av tiden brukt på leverandøroppfølging.

    Er du én av fem som mangler redegjørelse om åpenhetsloven på nettsiden din? Du er ikke alene. Hensikten med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og at informasjon om disse forholdene skal være tilgjengelig for alle. Factlines har over 10 års erfaring med bærekraftsrapportering. Kontakt Factlines i dag for en skreddersydd demo.