Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward

Tag Onboarding

Onboarding

Åtte råd for god onboarding

Kampen om å attrahere og beholde talenter er en stor utfordring for HR-avdelinger. Turnove...
Les mer....
Onboarding

Vinnerne er selskaper som forvandler nye tider til nye muligheter

Fjernarbeid har blitt hverdagen for mange av oss som pleide å sitte på et kontor fem dager...
Les mer....

Onboarding

Offboarding og onboarding - yin og yang i lederansettelser

Når jeg fortsatt i 2021 leser om «Rekruttering fra A-Å» og at den starter med «Jobbanalyse...
Les mer....
Onboarding

Onboarding under koronaen - en velsignet digitalisering?

Mange er svært optimistiske til hvordan digitale løsninger kan løse våre problemer - eksem...
Les mer

Onboarding

Velger du den rette lederen?

Professor Tomas Chamorro-Premuzic har funnet i sin forskning at ledere ofte velges ut fra ...
Onboarding

Kjærlighet i koronaens tid

Det krever en del å gjennomføre en onboardingsprosess midt i en nasjonal krise. La meg få ...

Onboarding

Topplederskifter

Å være ny som toppleder er som « å være en kork i opprørt hav». Uttalelsen er hentet fra r...
Rekrutteringsfirmaene er primært ute etter å få signert en kontrakt.
Onboarding

Å være ny som toppleder

Det å være ny som toppleder handler om å gå fra en kontekst og over i en annen kontekst. U...
Uten kontekstforståelse kan du i værste fall mislykkes

Onboarding

Hva koster turnover – egentlig?

Det korte svaret: Det spørs hvem det er.
Rekruttering
Onboarding

Å være leder for nye ledere

Ny som leder

Å være mellom- eller toppleder innebærer blant annet at du har ledere under deg som rappor...
Lederskifter

Onboarding

Helhetlig rekruttering – utvelgelse, innfasing og integrering av nye ledere

Rekruttering

Tiden er overmoden for at de lederne som rekrutteres også blir fulgt opp og inn i sine nye...
Rekruttering og lederjobber
Onboarding

Gjør bedriften en god jobb ved innfasing av nye medarbeidere?

Eksterne kandidater som mislykkes eller underpresterer er svært kostbare  
Innfasing av nye medarbeidere

Onboarding

Fra introduksjon til integrasjon av nyansatte

Ny som leder

Tidligere skrev jeg om å gå fra headhunting til hearthuntig. Der hovedbudskapet var å jobb...
Ny som leder - integrasjon
Onboarding

Fra Headhunting til Hearthunting

Rekruttering

Tradisjonelt er rekrutteringsbegrepet bundet opp i forestillingen om at det er den part so...
Headhunting