De fleste av oss er «overconfident» ifølge professoren, og menn er det mer enn kvinner. Både av biologiske årsaker, men også av kulturelle. Han mener at både kvinner og menn blir oversett i lederutvelgelser fordi de ikke er «maskulin nok».

I en artikkel til Harvard Business Review (2020) av professor Tomas Chamorro-Premuzic, gjør han rede for det han kaller inkompetent ledelse og bedriftskulturer som leverer under sitt potensial, som han har oppdaget i sin forskning. Chamorro-Premuzic er Chief Talent Scientist i Manpower Gruppen og professor i Business Psychology ved University College London.

“Hvis du vil forstå hvorfor noen bedrifter har en giftig kultur, presterer for lite i forhold til sitt potensial, og til slutt kollapser – se på kvaliteten i deres leder-team», sier professoren.

Han mener at mens kompetente ledere skaper høye nivåer av tillit, engasjement og produktivitet, vil inkompetente ledere skape bekymrede, fremmedgjorte arbeidere som leverer kontraproduktivt. Den økonomiske effekten er markant. Alle er best tjent med at bedrifter og ansatte leverer i henhold til sitt fulle potensial.

Inkompetent ledelse gjør skade

Ifølge Chamorro-Premuzic er «inkompetente ledere hovedårsaken til lave nivåer av medarbeiderengasjement, utbredt passiv jobbsøking og selvstendig næringsvirksomhet». 

Han mener essensen av inkompetent ledelse er lett å definere: «det er en funksjon av de skadelige effektene en leder har på sine underordnede, tilhengere eller organisasjon».

Særlig fremhever han arroganse som inhabil ledelse. Forskningen hans viser at personer som er dårlig på noe, rangerer sine egne ferdigheter like høyt som de som faktisk er gode. Professoren mener dette er hovedsakelig på grunn av manglende selvinnsikt. Han mener også at i motsetning til hva folk flest tror, så er de fleste mennesker «overconfident»/ overdrevent skråsikker, heller enn «underconfident».  

Les også: Helhetlig rekruttering – utvelgelse, innfasing og integrering av nye ledere

Det må være reell kompetanse

Hvordan kan vi unngå å ansette ledere som ikke er egnet til rollen?

Professoren skriver at «vi kan ikke stole på målinger som de med makt gjør av seg selv. I en ideell verden hadde vi prøvd mer for å oppdage signaler på inkompetanse», skriver han.

«Kultur, god eller dårlig, er produktet av verdiene og atferden til våre ledere. Det betyr at den beste måten å skape en positiv kultur på, er å stoppe uetiske ledere fra å stige til topps». Han mener dette gjelder begge kjønn, men «av en eller annen grunn virker vi mindre opptatt av å spore inkompetanse i menn enn kvinner», skriver professoren.

Les også: Ønsker du å bygge en god kultur – se deg selv i speilet

Han mener at de som er med på å vurdere lederkandidater bør forbedre evnen til å skille mellom lederens oppfatning av egen kompetanse, og den faktiske reelle kompetansen. Han skriver også at den viktigste fordelen menn har fremfor kvinner når det gjelder å bli valgt til lederroller, er tendensen vi har til å likestille arroganse med talent.

Selv om de fleste mennesker er «overconfident» ifølge professoren, så mener han at menn er det mer enn kvinner. Både av biologiske årsaker, men også kulturelle. Han mener at mange menn blir også oversett i lederutvelgelser fordi de ikke passer til overfladiske ledelses-arketyper, og ikke er «maskulin nok».

Professor Chamorro-Premuzic skriver videre at «hvis fremtidens ledere blir valgt mer ut fra sitt talent og potensial, heller enn «machiavellisk» selvpromotering, risikovilje og narsissistiske vrangforestillinger, så vil vi ikke bare ende opp med flere kvinnelige ledere, men også bedre ledere».

Tekst: Anne Marie Monsen / Foto: Istock.com

Kilde: https://hbr.org/2020/03/how-to-spot-an-incompetent-leader