Transportsektoren må revolusjoneres som en del av det grønne skiftet. I urbane strøk vil sykkelen bli et stadig viktigere fremkomstmiddel. Med flere og dyrere sykler oppstår nye utfordringer. Det norske oppstartsselskapet Bikeloop utvikler derfor fremtidens sykkelparkering for trygg og plassbesparende lagring av sykler i urbane strøk. 

– Det er et absolutt krav for miljøet at vi gjør store endringer i transportsektoren. Derfor er det gledelig å se at sykling er på fremmarsj som et populært alternativ til tradisjonelle og mindre miljøvennlige transportmidler, sier Hedda Heyerdahl, grunnlegger og administrerende direktør i Bikeloop. Hun tok med seg nyttig erfaring fra da hun startet opp Norges første ladenettverk for elbiler.

– Det er viktig å tenke innovativt i møte med store samfunnsendringer. Sykkelen står nå på det samme stedet elbilen gjorde for 10-15 år siden, og potensialet her er enormt. I fremtiden vil det ikke være like stort rom for bilen som det er i dag. Sykler i alle størrelser og prisklasser vil ta over. Derfor trenger vi både flere, sikrere og mer brukervennlige sykkelparkeringsmuligheter i bykjernene, sier hun.

Bikeloop 1.jpeg

Gründerne Hedda Heyerdal og Kristian Lough Grimsgaard sammen med løsningsarkitekt Pål Vermund Knudsens foran verdens første Bikeloop på Kadettangen utenfor Oslo

Et sykkeltårn og med brukeropplevelse i fokus

Sykkeltårnet Bikeloop kan plasseres både over og under bakken. Det inneholder en paternosterheis – en heis hvor rommene flyttes rundt i en sløyfe – hvor inntil 30 sykler kan lagres trygt på kun 7,8 m². Denne sommeren åpner verdens første Bikeloop på Kadettangen i Bærum for en gruppe pilotkunder. 

Med seg på Bikeloop-reisen har Heyerdahl hatt Kristian Lough Grimsgaard som CTO i selskapet. Han forklarer at det har vært avgjørende å utvikle en løsning som gjør det enkelt å kunne både reservere plass, betale, levere og hente sykkelen gjennom Bikeloop-appen. Da selskapet skulle utvikle den digitale løsningen, valgte de Computas som samarbeidspartner. De har levert innsiktsarbeid, tjenestedesign, løsningsarkitektur, utvikling for mobil, web og backend og brukertesting. 

– At vi fikk med oss det tverrfaglige teamet fra Computas fra start, var avgjørende for at vi fikk et komplett bilde av behovet vårt og fikk utviklet en solid og skalerbar løsning, sier Lough Grimsgaard.

Bikeloop 2.png

Avgjørende å løse riktig problemstilling

Computas startet tidlig med en innsiktsfase der de sammen med Bikeloop definerte behovet og etablerte et tverrfaglig team i henhold til dette. Denne innsiktsbaserte fremgangsmåten kaller Computas Løsning som tjeneste

– Erfaringen vår er at noen oppdrag hopper rett på løsningsutviklingen, uten å sikre at man løser riktig problem. Når vi sammen med kundene våre er med fra fasen der man definerer problemet som faktisk skal løses, blir resultatet og løsningen som regel både bedre og mer brukerorientert. Og utviklingen blir mer effektiv, forteller Pål Vermund Knudsen.

Han har vært Computas’ prosjektleder og løsningsarkitekt, og jobbet tett med Bikeloop fra start.

– Vi satt sammen et produktteam som tok et totalansvar for løsningen – alt i fra design og behov, gjennomføringsmetodikk, til utvikling, testing og forvaltning av tjenesten. Det er bygd en solid plattform for Bikeloop, som har gitt dem en fremtidsrettet løsning rigget for å kunne skalere i takt med de ambisiøse vekstambisjonene, sier han.

Skalerbar og fleksibel løsning

Den digitale løsningen Computas har levert for å drive Bikeloops sykkelparkering, er bygget på skyplattformen Microsoft Azure. Utvikling på en skyplattform var et naturlig valg for en start-up, som starter uten teknisk arv og ønsker en løsning som er innovativ og skalerbar.

– Bikeloop sine sykkeltårn er tenkt å selges til alt fra utbyggere til kommuner, i tillegg til at noen av dem også kan tenkes å eies av Bikeloop selv. Når alle tårnene skal benytte seg av samme tekniske løsning både backend og ut mot forbruker, legger det også premisser for at den tekniske løsningen fungerer godt over flere ledd, sier Lough Grimsgaard.

– Sammen med Computas har vi kjørt flere runder med simulering, noe som vi vil fortsette fremover nå når den første «loopen» skal i drift. Dette har vært helt nødvendig for å optimalisere løsningen, og for å unngå følgefeil senere. Nå gleder vi oss skikkelig til lansering, avslutter Lough Grimsgaard.

Bikeloop illuastrasjon.png

Tårnene kan plasseres over og under bakken Foto: Bikeloop. 

Les mer på computas.com/tjenestedesign