Krever struktur

Blant fordelene er en mer effektiv organisasjon der alle individer vet hva de må gjøre for å oppnå de beste resultatene. Men selv om medarbeiderne er svært motiverte, kan selvledelse også føre til forvirring, dobbeltarbeid og stress dersom lederen ikke fra første stund er tydelig på hva som gjelder av krav, mål og verdier.

God selvledelse krever struktur, at lederen skaper forståelse for organisasjonen. I hvilken retning jobber vi? Hva er viktigst i ulike situasjoner og hvordan bør ansatte prioritere? Er effektivitet høyest verdsatt, eller kanskje veldig god kvalitet? Dette er forhold som lederen bør avklare i organisasjoner der ansatte ikke jobber på samme sted eller sees så ofte. Gjør man ikke det, kan det det oppstå uformelle strukturer og stress.

Viktig å bli sett

Selvledelse ble lansert allerede på 80-tallet, som et alternativ til tradisjonelt lederskap. En grunntanke er at selvledelse øker motivasjonen til både ledere og ansatte, selv når oppgavene i seg selv ikke er så morsomme, takket være opplevelsen av selvstendighet og økt ansvarsfølelse. Men selv om de ansatte tar et stort personlig ansvar, er det likevel viktig å bli hørt og sett. Selvledelse kan ofte gi en følelse av ensomhet og av å bli glemt – med misnøye og dårligere resultater som konsekvens.

Det må ikke være så formelt: Hva har du jobbet med i dag? Fortell oss litt om hva du driver med – dette kan være et veldig godt smøremiddel i organisasjoner med selvledelse. Hvordan ivareta de ansattes fokus og tid når de hele tiden er tilgjengelig for alle? Hvordan forhindre at folk optimerer arbeidet sitt litt for mye for deres eget beste?

Les også: Bli en superleder med selvledelse! - ledernytt.no

 

Vær obs på disse fallgruvene

• Uklare grenser og krav. Hva gjelder? Er det greit å jobbe på søndager og andre uvanlige tider? Usikkerhet fra sjefen kan føre til for høy arbeidsbelastning og stress.

• For lite informasjon. Det hjelper ikke å bare sende en e-post til de ansatte og forvente at alle er på samme plan. Skal selvledelse fungere, må leder sørge for at alle har forstått.

• For lite smøremiddel. For at ansatte ikke skal føle seg ensomme og forlatt, må lederen være synlig også der det er selvledelse. «Hvordan er situasjonen» er et enkelt spørsmål som ikke skal undervurderes.

Les også: 7 trinn til økt selvledelse for teamet ditt - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se

Ønsker du å lære mer om selvledelse? Se LederNytt abonnement + videokurs.