1. Nåværende situasjon. Start med at deltakerne deler hvor de er mentalt: Hvordan ser arbeidssituasjonen din ut i dag? Hvordan får det deg til å føle deg? Hvordan var du for seks måneder siden? Hva gjorde at det så annerledes ut? Hva trenger du for å komme videre? La de ansatte skrive det ned svarene i stedet for å snakke. Da får de ofte tilgang til annen informasjon som ligger dypere i oss.

2. Diskuter ut fra etablerte modeller. Bruk for eksempel FIRO-gruppeprosessen, Susan Wheelans gruppeutviklingsmodell eller andre lignende endringsmodeller for videre diskusjon. Modellene gjør det lettere å sette ord på ting man vanligvis ikke snakker om.

3 Vurdering. La deltakerne skrive ned hva som er viktig. Hva er det grunnleggende for å få deg til å føle deg bra? Hva trenger du for å uttrykke deg og utvikle deg? Hva er ditt høyere formål? Hvordan ønsker du å påvirke og bidra? Deretter kan deltakerne fortelle hva de har skrevet. Hvordan de våger å åpne seg, er bestemt av tilliten og tryggheten i gruppen.

4. Motivasjon til å lede seg selv. Fire ingredienser kreves for å få motivasjon:

Autonomi: At du kan påvirke og kontrollere hvordan du planlegger dagen og livet ditt.
Tilhørighet: Vårt behov for å tilhøre en gruppe er grunnleggende.
Kompetanse: At du føler at du tilfører noe og kan bruke dine ferdigheter
Bekreftelse: At du får tilbakemelding på at det du gjør, er bra nok.

5. Høyere formål. For å få frem et målbilde som inspirerer og motiverer, bli enige om hva dere vil oppnå: Hva gjør oss virkelig unike som team? Hvis vårt team var årsaken til at selskapet lyktes så godt, hva ville det stå i avisoverskriftene? Hvis teamet vårt ikke fantes, hva ville de andre avdelingene og kundene savnet mest?

6. Intensjon og retning. Ta resonnementet tilbake til den enkelte igjen, og la alle reflektere over og skrive ned sine tanker om hvordan de ut fra egne verdier best kan bidra til teamets suksess.

7. Tilbakemelding. Deltakerne forteller om sin intensjon, som da bør være i tråd med selskapets høyere formål. Gruppen gir tilbakemelding på det de har hørt, basert på den enkeltes intensjon. Personen som forteller om sin intensjon, kan sitte med ryggen til gruppen, og deretter la gruppen snakke om hva personen gjør i dag som hjelper hen å nå sin hensikt. Hvilke råd kan hjelpe hen å nå sin intensjon?

Les også: 4 måter å øke engasjementet når dine team ikke møtes ansikt til ansikt - ledernytt.no

Tekst: Cecilie Hammernes, Kilde: Chef.se, Foto: Istock.com