Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward
Lederblogg

Den kompliserte kategoriseringen – la deg ikke lure!

I lengre tid har den visstnok svært populære foredragsholderen Thomas Erikson, som også har gitt ut ...
Les mer....

Lederblogg

Hva er kompetansebasert rekruttering?

Arbeidsmarkedet endrer seg stadig raskere, og våre rekrutteringsprosesser må gjøre det samme. Det er...
Les mer....
Lederblogg

Bak enhver vellykket kunstner står en god leder, eller?

Når en stjerne går på scenen, tenker vi sjelden over alle de menneskene som har lagt til rette for a...
Les mer....

Lederblogg

Gode beslutninger i toppledelsen – vanskeligere enn noen gang?

Tiden vi er inne i – de voldsomme endringene, usikkerheten om fremtiden og det at vi nå må jobbe spr...
Les mer....
Lederblogg

Er det rom for å si ifra?

Hvis du jobber som leder har jeg en oppfordring til deg her og nå midt i surfingen; stopp opp et øye...
Les mer....

Lederblogg

Derfor må du (ikke) lytte til meta-analysene…

Du skal ikke lese mye før du støter på (eller slått i hodet av) begrep som meta-analyser og Schmidt ...
Les mer....

Lederblogg

Lederens nyttårsforsett bør handle om kommunikasjon

Når farvannet er urolig, er behovet for informasjon størst. Jobben lederen må gjøre for å informere ...
Les mer....
Lederblogg

Ledelse og dens emosjonelle kraft

Her til lands tror vi på ledere. I alle fall til en viss grad. Men: Ledelse presenteres ofte som en ...
Les mer....

Lederblogg

Hvorfor du kanskje ikke trenger en Nobelpris

Ble det ingen Nobelpris på deg i år heller? Dersom du vinner en Nobelpris, kan man trygt si du har b...
Les mer....
Lederblogg

Få de ansatte til å tenke digitalt

Skal du få det beste ut av både teknologi og medarbeidere, må du få dem til å tenke digitalt. Det vi...
Les mer....

Lederblogg

Viktigheten av interessentanalyse og involvering når det kommer til endringsledelse

Interessent analyse er en av de viktigste parameterne for å lykkes med en digital forretningstransfo...
Les mer....
Lederblogg

Elefanten i det offentlige rommet – utnevning av statlige toppledere

del 2

Innlegget mitt 7/1 skapte en god del debatt, og det er flott! Det var blant annet det som var hensik...
Les mer....

Lederblogg

Jeg er lut lei av prefiksledelse!

Prefiks er forstavelser som blir brukt til å danne nye ord (avledninger) eller bøyningsformer. Innen...
Les mer
Lederblogg

Forskingsdata viser tydelig at så mye som 87 prosent av alle digitale transformasjoner i dag feiler

Ett digitaliseringsprosjekt må sees på som en organisasjonstransformasjon. Når en virksomhet skal in...
Les mer....

Lederblogg

Ledelse er ikke friksjonsfritt

Mange lever åpenbart i en form for villfarelse om at ledelse og lederskap ikke er utfordrende, kreve...
Les mer....
Lederblogg

Hvor mange «jeg gir faen» ansatte har du ...?

Tittelen fikk deg til å stoppe opp, og det er bra for her er hvorfor du bør lese hele artikkelen. D...
Les mer....

Lederblogg

Uenighetstoleranse og taushetens pris

Det heter seg at uenigheter er «alle konflikters mor». Eller mer presist: vår manglende evne til å h...
Les mer....
Lederblogg

Seleksjon av prosjektledere – en komplisert øvelse?

Jeg har i en tidligere kronikk hevdet at mine og andres erfaringer tilsier at seleksjonsprosessen av...
Les mer....

Lederblogg

Mangfold i ledelsen er også en mental prosess

Det er både kjent og dokumentert gjennom ulike studier at selskaper med mangfold i ledelsen prestere...
Les mer
Lederblogg

Forsinket og minimalistisk Lederutvikling

I Norge i dag er lederutvikling stort sett det samme som (å kjøre) et lederutviklingsprogram. I till...
Les mer

Lederblogg

Viktigheten av søkelys på gevinstrealisering i digitale transformasjoner

Gevinstrealisering innebærer at virksomheten evner å kartlegge, gjennomføre, måle og evaluere dagens...
Les mer
Lederblogg

Vær en Lederstjerne

Hvordan kan vi best være ansvarlige for dem vi leder?
Les mer

Lederblogg

Å forstå sin egen rolle som leder

Mange ledere lar seg definere av sin stilling og posisjon i samfunnet.
Les mer
Lederblogg

Å se sine medarbeidere

Det å se sine medarbeidere er noe av det viktigste en leder gjør for å ta i bruk de ressursene som f...
Les mer

Lederblogg

Vil du redusere sjansen for å ta feil beslutninger?

Har du noen gang vært i et møte hvor du er uenig i noe som blir sagt, men lar være å kommentere da i...
Les mer
Lederblogg

Hvorfor feiler ERP implementeringer så ofte?

Undervurderinger av implementeringen av et nytt ERP system kan være en av de dyreste feilene en orga...
Les mer

Lederblogg

Elefanten i det offentlige rommet – utnevning av toppledere i staten

Hvorfor snakkes det ikke høyt og mye om utnevnelser av toppledere i staten?
Les mer
Lederblogg

Hva handler lederonboarding egentlig om

Jeg har spurt mange som jobber med HR dette spørsmålet og ingen har i min verden klart å svare på sp...
Les mer

Lederblogg

Rollen som nærmeste overordnede

Stort sett alle medarbeidere og ledere har en foresatt de rapporter til. Denne foresatte – ofte kalt...
Partnerskap
Lederblogg

Meningsfulle eller meningsløse lederteorier

Mange studenter og ledere går på lederkurs og leser ledelsesbøker med det mål for øye å finne noen s...
Les mer....

Lederblogg

Korona på hell – skal vi innvilge hjemmekontor i utlandet?

24. september ble en merkedag av de sjeldne. Etter 562 dager med nasjonale restriksjoner, inkludert ...
Les mer....
Lederblogg

Hvordan lykkes med digitalisering i legemiddelbransjen

Forskningslitteraturen viser at legemiddelbransjen er ikke noe mer unik enn andre bransjer når det k...
Les mer....

Lederblogg

De aller viktigste spørsmålene i ledelse

Ledelse handler om å skape mening og angi retning. Ledelse handler om å lage oppslutning om viktige ...
Les mer....
Lederblogg

Har militær ledelse «sivil» arbeidslivsrelevans – et betimelig spørsmål?

Mer enn hundre års ledelsesforskning har vist at ledelse har betydning. Om enn i noe varierende grad...
Les mer....
Lederblogg

Historiefortelling: Hvordan bygge en god presentasjon i tre steg

Ledere står før eller siden overfor en situasjon som krever en endring av det bestående. Behovet for...
Les mer....

Lederblogg

Vinnerne er selskaper som forvandler nye tider til nye muligheter

Fjernarbeid har blitt hverdagen for mange av oss som pleide å sitte på et kontor fem dager i uken. S...
Les mer....
Lederblogg

Smidig prosjektmetodikk og -ledelse

Kanskje de mest kjente og benyttede prosjektmetodene har til nå vært med utgangspunkt i prosjekt-ram...
Les mer....