Har du noen gang måttet jobbe med noen du bare ikke liker? Kanskje det er noe med deres manerer, holdninger, eller atferd. Kanskje klarer du ikke helt å sette fingeren på det – du bare liker ikke å være i samme rom som personen.

Hva hvis «noen» er en person du ikke kan ignorere, men en du må jobbe tett med hver dag? Ikke bare kan det skape spenning på arbeidsplassen, det kan også ha en negativ effekt på din egen mentale og fysiske helse. Den økte pulsen bare ved tanken på å måtte ha noe med personen å gjøre, frykten for å miste besinnelsen neste gang han/hun sier noe, frustrasjonen over å måtte ha noe med personen å gjøre i det hele tatt. Og på toppen av det hele bruker du mye tid og energi på å håndtere disse negative følelsene i stedet for å kunne bruke energien din på jobben du egentlig skal gjøre.

Du må ikke like alle du kommer i kontakt med, men du kan gjøre situasjonen bedre både for deg selv og den andre personen hvis du følger disse ideene:

1. Begynn på en vennlig måte
Forsøk å tenke på kroppsspråket ditt når du er rundt denne personen. Er det lukket? Har du en tendens til å vende deg bort fra personen, eller krysse armene når dere må snakke sammen? Vær også bevisst på ansiktsuttrykket ditt. Ser du blid ut, eller ser du aldri så lite sur, eller skeptisk ut? Vis genuin interesse ved å stille personen spørsmål som ikke er jobbrelaterte; som hvordan det går med familien, eller hva personen gjorde i helgen.

2. Vis respekt for den andre personens meninger
Aldri si til en person at den tar feil. Ja, det kan være ganske vanskelig, særlig hvis personen er fiendtlig innstilt, eller dårlig informert. De fleste mennesker har et grunnleggende ønske om å bli hørt, og det tar vanligvis ikke lang tid for en «vanskelig» person å bli lettere å forholde seg til hvis personen føler at den virkelig blir lyttet til. Finn måter å få personen til å snakke om sitt standpunkt og hvordan hen endte opp der. Det er ofte sånn at når vi starter å forklare, begynner vi å resonnere rundt våre egne meninger på en mer detaljert måte, og ofte finner vi ut at det finnes flere løsninger, eller flere veier til målet.  

3. Slipp ditt eget ego 
Hvilket perspektiv inntar du flest ganger i løpet av en dag? Mange av oss har fokus på oss selv mesteparten av tiden. Å klare å innta andres perspektiv er en grunnleggende utfordring som vi trenger å jobbe med daglig. Ved å forsøke å innta den andre personens perspektiv, kan du oppdage at du vil ha lettere for å bli mer åpen for deres synspunkt, få en bedre forståelse for hvor deres logikk kommer fra og hva som har fått dem til å opptre seg som de gjør. For å virkelig forstå hvorfor personen mener som den gjør, trenger du å ta deg tid til å stille spørsmål – og virkelig lytte til svarene for å forstå den andre personen.

Eksempler på spørsmål som kan være nyttige å stille:

  • Hva mener du?
  • Har du et eksempel? Når/hva/hvordan/hvor?
  • På hvilken måte?
  • Hvorfor tenker du det?

4. Gi åpen og ærlig anerkjennelse
For ett år siden hadde jeg et anspent forhold til en kollega; jeg turte aldri å gi ros, fordi jeg var redd det skulle bygge opp under hans ego og resultere i enda verre oppførsel. En gang ga jeg han i midlertidig ros for noe han hadde gjort, og hans respons overrasket meg! Han ble umiddelbart ydmyk og ba meg senere om råd på en oppgave han holdt på med. Jeg lærte en verdifull lekse den dagen – alt han ønsket var å bli anerkjent for jobben han gjorde. Jo mer jeg matet hans ego, jo mindre egoistisk ble han.

Punktene over er måter vi kan være mer proaktive i stedet for å bli opphengt i konseptet med å «ikke like» noen. Akkurat som i alle relasjoner, vil det nødvendigvis forekomme anspente øyeblikk, men å følge fremgangsmåten over kan hjelpe oss å håndtere dem på en mer profesjonell måte – og kanskje til og med oppnå tillit hos den personen.  Nøkkelen for å lykkes er at du har et oppriktig ønske om å bedre relasjonen til den andre personen.

TEKST: Ingrid Schjelderup Bygland, dalecarnegie.no