Her er fire tips for hvordan du kan motivere ulike typer mennesker.

Den direkte og dirigerende ansatte

Motiveres av nye muligheter og utfordringer. De er veldig resultatorienterte, så sett klare og tydelige mål.

Viktig – sett målene, og la den ansatte velge metode og verktøy selv. De må selv få bestemme hvordan de vil arbeide, men er målet tydelig og utfordringen klar, vil de arbeide motivert og engasjert for å nå dem.

Den inkluderende og inspirerende ansatte

Disse elsker å samarbeide med andre. Får de muligheten til dette, vil de blomstre på jobb – også i kreative prosesser. De påvirkes lett av det fysiske arbeidsmiljøet og de mellommenneskelige relasjonene – både positivt og negativt.

Viktig – vær raus med anerkjennelse og oppmuntring. Umiddelbar respons og anerkjennelse av arbeid har stor effekt, da de trenger å vite hva du tenker som leder.  

Den stødige og stabile

Liker å være del av en gruppe hvor deres kompetanse er etterspurt og de kan hjelpe andre. De er fantastiske som teammedlemmer og trives når andre har behov for dem og de kan gi støtte.

Viktig – klargjør vilkår, definer ansvar og myndighet. Uklarhet skaper usikkerhet, men for den stødige vil en klar struktur og harmonisk arbeidsmiljø virke sterkt motiverende.

Den kvalitetssøkende

Kvalitetssøkende mennesker kan ofte oppfattes som forsiktige eller negative, fordi de vil være sikre på at ting gjøres «riktig». Gi den ansatte mulighet til å opprettholde sine kvalitetsstandarder i sitt daglige arbeid, og la dem ha kontroll over kvaliteten på egne prestasjoner.

Viktig – gi den ansatte nok tid – de vil ofte gå gjennom alle detaljer før en avgjørelse. Belønne dem da også for kvalitet og nøyaktighet!

For å oppsummere

Et klapp på skuldra eller et «godt jobbet» i ny og ne er en generalisering som treffer noen, men langt fra alle. Ta hensyn til den enkelte, hva de verdsetter og hva som er viktig for dem. Tilpass din egen lederstil og gi hver enkelt medarbeider hva han eller hun trenger!

Tekst: Alf Birger Eikaas, daglig leder i Persolog Norge AS