En innebygd mekanisme som skjer ubevist

Når det gjelder en høysensitiv-hjerne er det nesten det samme som skjer. Den legger merke til og lagre mange detaljer, og automatisk behandle den hver enkelt av dem på et dypt nivå. Deretter finner den riktig sted til å lagre den ulike informasjonen, men det er ikke noe filter for hvilken informasjon som blir lagret og behandlet. Det er en innebygd mekanisme som skjer ubevisst. Og som høysensitiv kan man heller ikke stoppe hjernen fra å behandle informasjon på et dypt nivå.

Fortsetter man å fylle på blir hjernen etterhvert overbelastet. Du opplever at du mister kontrollen på ulike områder du tidligere hadde full kontroll. Og dette skjer på grunn av at hjernens førsteprioritet, som er å blokkere eventuelle innkommende signaler og/eller unødvendige utladninger.

I den Internasjonale undersøkelsen, som ble offentliggjort i 2019 handlet om høysensitive, arbeidslivet og stress deltok mer enn 5500 sensitive. Og så mye som 40 prosent opplever at de blir overveldet på jobb hver dag.

LES OGSÅ: Stress ned med gode relasjoner på jobben

Hva skjer nå du er stresset og overveldet?

Sensitive har utrolig mange ressurser på ulike områder, men når de er stresset fungerer de dårligere. Det største problemet for de høysensitive er "for mange tanker" på en gang. Når sensitive blir overveldet opplever mer enn 60 prosent at tankene deres går i negativ retning. Like mange opplever en form for selvkritikk noe som drar ned selvfølelsen.

Selv etter at beslutningen er tatt, fortsetter hjernen å behandle informasjon på et dypt nivå. De verbale og ikke verbale reaksjonene til nære personer vurderes som en del av avgjørelsen. Sensitive har god selvreflekterende kapasitet, men dette kan bli til selvkritikk. Og selvkritikk kan forvandles til grubling, og grubling igjen tapper deg for energi.

I undersøkelsen sier nærmere 70 prosent at de har dårlig konsentrasjon. Stress og det å være overveldet fører gjerne til dårlig konsentrasjon. Fortsetter man på samme måte kan det føre til sykdom og eventuelt utbrenthet hvis man ikke tar tak i det i tide. Heldigvis finnes det god hjelp, og mange gode teknikker tilpasset sensitive dersom man skulle trenge det.

Informasjonen til artikkelen er hentet fra den Internasjonal undersøkelsen som omhandlet høysensitive, arbeidslivet og stress. Den ble utført av nederlandske drs. E.N. Bergsma, og Lian Kirksæther var ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen.

LES OGSÅ: Stresshåndtering i hverdagen

Tekst: Lian Kirksæther, hun har mange års erfaring som Coach, og holder kurs og foredrag i inn- og utland. Hun er blant annet sertifisert i Psychotherapy with HSPs program med dr. Elaine Aron og HSP for Mental Health Professionals, AADP, USA. Lian Kirksæther har skrevet mange artikler, gitt ut boken «Sensitiv og Sterk!», og nettkurs med samme navn.
liank.no