De to ordene - «sjef» og «leder» - kan på mange måter sees på som to sider av samme sak. Du er jo sjefen i bedriften, i avdelingen eller i prosjektet - og den som skal lede dine medarbeidere. Hva er egentlig forskjellen på begrepene, og hvorfor er ordet «sjef» mer negativt ladet enn ordet «leder»?

- Norge trenger flere gode ledere. Misnøye med sjefen er en av hovedårsakene til at flinke folk mistrives på jobb, eller slutter. Gode ledere har motsatt effekt; de er den viktigste premissen for engasjerte medarbeidere som leverer, trives og spiller hverandre gode. Å fremme god ledelse er derfor en viktig investering i Norges fremtid, forteller Henriette Grønn, som leder virksomheten Businesspersonal.no. Hun er utdannet jurist, har en MBA og mellomfag i psykologi, og har jobbet som leder i mesteparten av hennes snart 20-årige arbeidsliv.

SverreGjestrum.jpg

Bilde: Sverre Gjestrum.

Hva er en god leder?

- Både privat og offentlig sektor har behov for en annen type ledelse fremover, enn den tradisjonelle ledelsestypen. De virksomhetene som setter menneskene først, lykkes best, forteller Grønn.

Hun mener at god ledelse kommer innenfra.

- Kunnskapsmedarbeidere motiveres mest av ledere som evner å kombinere forretningsmessige mål med personlig og emosjonelt engasjement, hvor lederskapet baseres på strategisk kommunikasjon og emosjonell intelligens, mer enn bare IQ og tall.

En måte å illustrere dette på er å skille mellom ledere og sjefer, hvor det å være en leder er synonymt med å være en god leder - mens sjefsbegrepet ikke er det.

Ja, det er forskjeller mellom begrepene

- En leder sier «kom igjen!» og går foran, mens en sjef gir ordre og sier «fiks det». Sjefer er mest opptatt av å selv skinne, mens ledere er opptatt av å spille andre gode. Der sjefen setter tall og resultater først, setter ledere menneskene først, sier Grønn.

Videre kan de to begrepene forklares med at en leder setter «vi» foran «meg», mens en sjef setter «meg» først. En sjef tenker kortsiktig - en leder langsiktig.

- En sjef bruker mennesker, en leder utvikler dem. Ledere tenker i muligheter og løsninger, sjefer i begrensninger og problemer. En leder er opptatt av å etterleve verdiene, mens for en sjef er det nok at de står nedskrevet et sted. En leder er personlig, og en sjef er upersonlig. Slik kan vi fortsette i lange baner, forteller Grønn.

Vi kan alle velge å være ledere

Selv om du allerede nå skulle kjenne på et halvt panikkanfall og innse at du definitivt går under kategorien «sjef», kan du trøste deg med én ting; vi kan alle velge å være ledere.

- Noen er mer naturlig ledere enn andre, men alle kan velge å bli en leder. Ledelse er noe vi kan lære oss, og har ingenting med formelle titler å gjøre, forsikrer Grønn.

Det finnes ledere uten titler som ikke en gang ser på seg selv som ledere, men som opplagt er det, og det finnes mennesker med ledertitler som ikke er ledere.

- Om du ser deg rundt vil du antageligvis se noen du plasserer i lederbåsen, og andre i sjefsbåsen. Hvem av dem er deg, om du skal være helt ærlig mot deg selv? Og ikke minst; hvem ønsker du å være? Det er aldri for sent å velge å bli en leder. Vi trenger sårt flere med den ambisjonen, uansett hva du jobber med. Velg å vær en leder, ikke en sjef, sier Grønn.

Henriette Grønn.jpg

Bilde: Henriette Grønn

Test deg selv: Er du mest sjef - eller mest leder?

Hva kjenner du deg best igjen i når det kommer til punktene nedenfor?


 1. A: Jeg tenker stort, fremover og sammen med andre.
  B: Jeg tenker kortsiktig, detaljert og ofte alene.

 2. A: Jeg stiller spørsmålene.
  B: Jeg kommer med svarene.

 3. A: Jeg velger fremgangsmåte og de riktige trekkene med omhu.
  B: Jeg velger løsninger som har fungert tidligere.

 4. A: Jeg har tid, følelser og omtanke for folk rundt meg.
  B: Jeg bryr meg lite om hva folk tenker og mener.

 5. A: Jeg gir folk frihet til å gjøre ting på sin egen måte.
  B: Jeg vil ha det på min måte.

 6. A: Jeg er tålmodig og satser på opplæring.
  B: Jeg er utålmodig og ferdigstiller oppgavene selv

 7. A: Jeg skryter av andres kunnskaper og ferdigheter
  B: Jeg klager på andres udugelighet, feil og nederlag.

 8. A: Jeg er løsningsorienter og optimistisk med tanke på fremtiden.
  B: Jeg ser mørkt på fremtiden og øyner lite håp for folk rundt meg.

 9. A: Jeg aksepterer at folk er forskjellige og at det er en styrke.
  B: Jeg skulle ønske at folk tenkte mer som meg.
 10.  
           A: Jeg fremkaller visjoner og stolthet i team
           B: Jeg føler meg ensom i min rolle som sjef.

 

Dette er resultatet: 

Flest A? Fantastisk! Om du har langt flere A enn B i svarene dine, er sannsynligheten for at du er en leder veldig stor. Fortsett det gode arbeidet du gjør, og glem aldri å være den lederen du selv ønsker å være.

Flest B? Du er nok mer som enn sjef enn leder, men fortvil ikke; vi kan alle bli ledere om vi ønsker det sterkt nok. Gå i deg selv, og finn ut hvilken type leder du ønsker å være - både for din egen del, for bedriften og ikke minst for dine medarbeidere.

50-50? Er det ikke deilig med forbedringspotensiale? Bare du kan bestemme deg for å bli en bedre leder, og ut ifra resultater her ser det ut til at du allerede er godt i gang. Bestem deg for hvem du ønsker å være - for alles skyld.

Kilde for quiz: Kurs- og foredragsholder og ledertrener for Bedriftspartner.com, Sverre Gjestrum.

Gode ledere heier på sine medarbeidere!

Sjekklisten som kan hjelpe deg til å lykkes på veien mot å bli en god leder:

Det er ingen tvil om at det å kunne se på seg som en leder - og en god sådan - vil være langt mer positivt for de fleste, enn å ta på seg sjefshatten.

For å kunne lykkes med det, har Sverre Gjestrum satt opp en sjekkliste som vil kunne fortelle deg nøyaktig hva som skal til for å kunne utvikle deg selv på veien mot å bli den lederen du forhåpentligvis ønsker å være:

 1. Vær inkluderende, åpen og interessert. Inkluder alltid den det gjelder før viktige beslutninger fattes. Vær åpen for å justere dine egne meninger, ettersom du da sikrer forankring og motivasjon.
 2. Bry deg om å skape verdier og realisere gevinster. Som leder må du harmonisere dine mål med virksomhetens mål. Det handler ofte om økonomi, kundetilfredshet, om å utvikle en god arbeidsplass med kompetente folk og sist - men ikke minst - om å kunne skape positive virkninger på samfunnet som vi alle er en del av.
 3. Vis at du er oppmuntrende, positiv og stolt. Aksepter at folk er forskjellige, og se etter det som er bra med hver enkelt medarbeider. Få folk til å føle seg betydningsfulle, og gi hver enkelt støtte i medgang og - aller mest - i motgang.
 4. Våg å være tydelig, modig og krevende. Tydelige krav og forventninger skjerper og gjør oss bedre, og selv om det ofte ikke virker slik, liker folk å bli stilt krav til. Krav fremmes helt klart best som spørsmål; «kan du ha det klart til fredag?» er langt bedre enn «fiks det innen fredag». Får du innvendinger må du være beredt på å forklare hvorfor nettopp fredag er viktig.
 5. Bruk logiske argumenter og vis at du er rasjonell. Du bør underbygge og begrunne dine standpunkter slik at de oppleves som saklige og relevante. Slik får du folk til å skjønne at du kan dine saker, og de rundt deg vil bruke dine begrunnelser ovenfor andre.
 6. La ikke motgang ta knekken på deg. Ha med deg en ørliten tanke om at motgang kan komme, og at du som leder må kunne beholde roen i stressende situasjoner. Still spørsmål; hva er problemet? Hvilke løsninger finnes? Hva er den beste løsningen?
 7. Velg ditt neste trekk med omhu. Det viktigste er at du er tilpasset situasjonen og de du skal lede, samt deres ulike forutsetninger og behov. Du må ha det klart for deg; hvem skal du lede? Hvilken situasjon befinner den du skal lede seg i? Hva vil du oppnå med din ledelse? Hvordan få en god tone og et godt resultat? Det er mange spørsmål, men dersom du har svarene klart for deg vil du ha et mye bedre utgangspunkt for å kunne tilpasse lederstilen til mottakeren.
 8. Slipp taket. Du må våge å la folk gjøre ting på sin måte; kompetente folk mister lett gløden dersom de blir utsatt for «sjefing» på detaljnivå.
 9. Bedøm og berøm folk ut ifra oppnådde resultater. Sørg for å synliggjøre resultater, eller mangel på resultater. Gi folk komplimenter hvis de har fortjent det, og gi hjelp og støtte til de som ikke leverer. Snakk med de det gjelder - skryt for åpne dører, og gi ris bak lukkede. 
 10. Lytt mer enn du snakker. Still spørsmål, forstå hva som er viktig for den andre, og bygg løsninger med utgangspunkt i den andres tankesett.
 11. Hei på dine medarbeidere! Gi komplimenter og bekreftelser. Se på folkene dine med snille øyne, og gi dem et godt rykte. Gjør du det vil de yte sitt beste for å kunne leve opp til det; du kan få dem til å flytte fjell!

TEKST: LIZBETH OSNES 

Det er ikke enkelt å være leder!