Da har du kanskje også kjent på kroppen hvor enkelt stemninger smitter over på andre. Så; hva kan du gjøre for å unngå å la dine egne problemer smitte over på de ansatte?

Selvfølgelig har vi alle lov til å ha dårlige dager - også ledere. Men, er det mulig å unngå å være den som drar alle ned med seg når det strengt tatt ikke er nødvendig? Og ikke minst; er det mulig uten å slite seg selv fullstendig ut på å opptre «falskt» og uoppriktig?

- Når vi mennesker har problemer, så sender vi ut signaler om at noe er galt. Både det vi sier, stemmeleie, tonefall og kroppsspråket avslører oss uten at vi selv er klar over det, forteller Svein Harald Røine.

Vi sender ut signaler

- Enten vi vil det eller ei, sender vi ut signaler om hvordan vi har det hele tiden. Når vi har problemer klarer de færreste av oss å skjule at vi sliter med noe, forteller Røine.

Han forteller at medarbeidere følger med lederne med argusøyne og tolker alt:

- Utfordringen er at dersom du ikke forteller at du har problemer, så vil de ansatte kunne tolke din adferd helt feil.

Når en leder har problemer, kan dette komme til syne på mange måter.

- Man kan bli mutt, kort, avvisende, utålmodig, hissig også videre. Dersom dine ansatte ikke kjenner til at du har problemer, kan de fort tolke det som at du er misfornøyd med dem. Det kan skape usikkerhet og utrygghet, sier Røine.

svein harald røine 2_800x1200_cropped_450x415.jpg

Din rolle påvirker andre

- Ledere er emosjonelle rollemodeller. Hvordan du opptrer emosjonelt vil påvirke de ansatte på godt og vondt, forteller Henriette Grønn. Hun driver Business is Personal, er utdannet jurist og har en MBA og mellomfag i psykologi. Hun har jobbet som leder i mesteparten av hennes snart 20-årige arbeidsliv.

Hun mener at måten du opptrer på, er det som setter standarden for hva som er OK atferd på jobb:

- Om en leder eksempelvis eksploderer i tide og utide, vil de ansatte gå på nåler i påvente av neste eksplosjon. Det skaper en utrygghet og mye bortkastet energi. En leder som derimot håndterer sine følelser på en konstruktiv måte, vil bygge en sunnere emosjonell kultur.

De fleste mennesker må kunne føle seg trygge for å gjøre en god jobb, mener Grønn:

- Det er ditt ansvar som leder å legge til rette for en sunn emosjonell kultur.

Henriette Grønn.jpg

Velg åpenheten

Ettersom dine medarbeidere uansett vil kunne oppfatte at noe er galt eller i veien, er det viktig at du er åpen med dem.

- Ved å fortelle medarbeiderne dine at du sliter eller har problemer, vil du bli mer forutsigbar. Det skapes ingen usikkerhet blant de ansatte, og samtidig kan du gå igjennom arbeidsoppgaver og delegere og prioritere. Avklaring av forventninger er viktig i slike situasjoner, påpeker Røine.

En annen stor fordel med åpenhet, er at de fleste ansatte vil sette pris på åpenheten og gjerne vil bidra for å avlaste deg i denne perioden:

- En åpenhet skaper tillit, og et resultat kan være bedre samarbeid over tid, sier Røine.

- Om du har en skikkelig dårlig periode, si det som det er. Du kan for eksempel si at du sliter med noe på hjemmebane akkurat nå, så derfor kan du ha litt kortere lunte enn normalt. At de ikke har noe med kollegene dine å gjøre, men deg selv. Ha en åpen dialog hvor du er personlig, men ikke privat. Det bygger forutsigbarhet og trygghet, forteller Grønn.

Du er ikke et overmenneske

- Dagens kunnskapsmedarbeidere ønsker å bli ledet av autentiske mennesker, og autentiske mennesker har gode og dårlige stunder. Ingen forventer at en leder skal være et overmenneske og alltid vise styrke og positivitet; heller tvert imot, sier Grønn.

Livet er rett og slett en aldri så liten berg- og dalbane. Det går opp og ned, bort og frem - gode stunder, og dårlige stunder. Vi er ikke en gjeng «happy go lucky’er» som løper rundt som lykkelige individer hele tiden - og det har de fleste full forståelse for at ikke du gjør, heller.

- Slik er livet for de fleste av oss, og ledere er intet unntak. Myten om at utfordrende tanker og følelser ikke hører hjemme på jobben er utdatert.

Lær å håndtere dine følelser

Fremfor å skjule deg selv og dine følelser for dine medarbeidere, er det kunsten å håndtere egne følelser på en konstruktiv måte som bør stå i fokus.

- Dette handler om å bli effektiv på selvledelse, som jo er en del av den totale lederkompetansen. Prosessen kan systematiseres i fire trinn, forteller Grønn.

1. Lær deg å gjenkjenne mønstrene dine.
2. Sett navn på tankene og følelsene.
3. Aksepter dem.
4. Handle i samsvar med verdiene dine.

- Løsningen er sjelden å flykte fra ubehagelige følelser; da har vi en tendens til å bare gjenta dem om igjen og om igjen. Det er først når vi gjenkjenner og anerkjenner at vi har en utfordrende tanke eller følelse, at vi kan finne ut hvordan vi på best mulig måte kan håndtere dem, sier Grønn.

Slik er det med det meste her i livet; om vi ikke anerkjenner at vi har en utfordring, kan vi ikke få gjort noe med den.

- I stedet for å bli overveldet av ditt eget negative tankespinn, bør du heller anerkjenne den kjipe følelsen, utfordre dine egne tanker og bli mer løsningsorientert. Ikke minst bør du bli bevisst på dine egne verdier. Verdiene dine vil påvirke hvordan du velger å håndtere følelser. Dine verdier er nemlig det som står fast i «vær og vind» - det gjør ikke tanker og følelser, de er forbigående. Bruk derfor verdiene dine til å veilede handlingene dine. Spør deg selv; kommer måten jeg håndterer dette på til å være produktivt for virksomheten min på sikt, og er det i tråd med den lederen jeg ønsker å være?

Snakk med noen

Om du innser at du sliter, er det å ha noen å snakke med det viktigste du kan gjøre for deg selv.

- Å ha noen å sparre med, gjerne utenfor jobben, er verdifullt. Ofte vil det være utfordrende og kanskje heller ikke riktig å snakke helt åpent på jobben, særlig ikke om det er der du sliter. Da kan hjelp utenfra være nyttig, og da helst en som profesjonelt forstår hva du står oppi, sier Grønn.

Familie og venner kan også være til hjelp, men de har ikke alltid forutsetningene for å sparre utover generell omsorg.

- Om du ikke allerede har en profesjonell sparringspartner, coach eller annen lederbekjent du er komfortabel med og har tillit til, ville jeg ha skaffet en slik. Det viktigste er å ikke bli sittende alene med det, råder Grønn.

Tekst: Lizbeth Osnes