”Galskap er å gjøre det samme om og om igjen, og forvente andre resultater” skal Albert Einstein ha sagt.

Mange sjefer går i denne fellen ved å gjøre det samme om og om igjen samtidig som resultatforbedringen uteblir. Hva er det som hindrer en sjef i å være modig og tørre å tenke nytt og annerledes?

Svaret er svært ofte at mange sjefer blir styrt av frykten for å miste noe man har.

En sjef kan være redd for å miste:

  • kontroll og bli sett på som usikker
  • sin autoritet, image, anseelse eller popularitet
  • det gode arbeidsmiljøet
  • tryggheten og forutsigbarheten på jobb
  • muligheten til fremtidig forfremmelse
  • sin levestandard
  • kjærlighet

Modige ledere kan frykte det samme, men de lar seg ikke stoppe av frykten. Det er forskjellen. Det å være modig er ikke fravær av frykt, men evnen til å trosse den.

Ved å følge i andres fotspor, vil man aldri komme først. Derfor er sjefen nødt til å ta modige grep som trosser den innebygde redselen for å tape noe man har, for derigjennom å gi suksess en sjanse.

DET Å VÆRE MODIG ER IKKE FRAVÆR AV FRYKT, MEN EVNEN TIL Å TROSSE DEN.

Her er 10 MODIGE grep for å bli en MODIG LEDER.

1. Modige ledere bryr seg om sine medarbeidere

Mor Teresa skal ha sagt følgende på en lederkonferanse: ”Kjenner du menneskene du leder? Bryr du deg om dem?” Om man svarer nei eller ja på disse spørsmålene, har stor betydning for om man er en sjef eller leder.  Modige ledere virkelig bryr seg om sine medarbeidere, vil dem vel og ønsker at de skal lykkes. Ikke bare på jobben, men i livet generelt.  Alle mennesker er forskjellige, og vi drives og motiveres av helt forskjellige ting. En modig leder kjenner medarbeiderne godt. Han vet hva som motiverer dem, hvor de kommer fra og hvor de vil, både på jobb og privat. På den måten kan han tilpasse sin lederstil og medarbeiderne føler seg sett.

2. Modige ledere lager en visjon som treffer hjertene til medarbeiderne.

Visjonen er emosjonell og bidrar til at alle har lyst til å være med på reisen. Dessverre er alt for mange visjoner som denne: ”Vi skal bli en av de ledende aktørene i vår bransje.” Man skal være heldig om man finner noen medarbeidere som blir inspirert av dette!

Den modige lederen snakker om visjonen ved enhver anledning og i alle fora. Lederen gjør visjonen levende. Gjennom smittende entusiasme, lidenskap og engasjement, omfavner omgivelsene lederens visjon.

3. Modige ledere holder inspirerende taler

Talene og presentasjonene er modige og treffer hjertene til tilhørerne. Alt for mange ledere misbruker viktige anledninger til å inspirere sine medarbeidere.  I stedet for helhjertede forsøk på å ”kjede i hjel”  tilhørerne med timeslange powerpoint presentasjoner, legger en modig leder vekk presentasjonen og står der ”naken” foran sine medarbeidere og snakker fra hjerte til hjerte. Det er ingenting som inspirerer mer enn en ekte og genuin leder.

4. Modige ledere er synlige og mentalt tilstede.

En modig leder er ute blant sine medarbeidere fremfor å sitte på eget kontor. Lederen snakker med medarbeideren, lytter til dem og viser dem at de er viktige. Hver eneste dag.

5. Modige ledere deler sin 360 graders lederevaluering med sine lederteam.

En modig leder lar fasaden falle og lar verden se hvem hun egentlig er. En modig leder blottlegger sine svakheter, sine styrker og sin sårbarhet overfor sin ledergruppe og sine medarbeidere på godt og ondt.

I tillegg ber den modige lederen om innspill om sin lederstil. Sist men ikke minst ber en modig leder om hjelp av kollegaer og medarbeidere på de områdene lederen selv er svak. Det gir lederen tid til å utvikle sine sterke sider som igjen kan brukes til å hjelpe kollegaer som ikke er sterk på de samme områdene.

6. Modige ledere tar de vanskelige samtalene

De er overbevist at det er til det beste for den det gjelder. Hvis en medarbeider ikke leverer iht. forventninger, oppfatter en modig leder at han svikter medarbeideren hvis han ikke tar det opp med vedkommende. Ved å ta de vanskelige samtalene gir lederen medarbeideren mulighet til å forbedre seg.

7. Modige ledere tar beslutninger, også de vanskelige

Alt for mange ledere vegrer seg for å ta beslutninger. Manglende beslutningsevne lammer en organisasjon. Modige ledere tør å ta beslutninger og stå ved dem, selv om de er vanskelige eller upopulære.  Modige ledere har forstått at vanskelige beslutninger aksepteres lettest når lederen er ekte og ærlig.

Modige ledere skylder aldri på sin overordnede eller skyver styret foran seg ved en vanskelig eller upopulær beslutning. De vet at det vil undergrave sin egen autoritet som leder.

8. Modige ledere legger sin ære i å ha tydelige forventningsavklaringer og å ansvarliggjøre medarbeiderne

Forventningsavklaring og ansvarliggjøring henger sammen som Ying og Yang.  Modige ledere er klar over at det er svært vanskelig å ansvarliggjøre medarbeidere hvis ikke man har hatt tydelig forventningsavklaringer på forhånd. Modige ledere har lært seg ”verdens beste forventningsavklarings teknikk”.

9. Modige ledere tør å lage en ros- kultur i organisasjonen

Modige ledere har lært seg hvordan de skal gi ros og ris på en effektiv og motiverende måte. Mange har adoptert Ken Blanchard og Spencer Johnsons teknikker fra boken ”The One Minute Manager” med stort hell.

10. Modige ledere avholder ledermøter etter en meget stram regi.

Modige ledere har alltid medarbeidere som første punkt på agendaen, fordi det er menneskene som er den viktigste ressursen i enhver organisasjon. Modige ledere bruker ledermøter til diskusjon, beslutninger og oppfølging av beslutninger. Presentasjoner og ren informasjonsutveksling reduseres til et minimum.

Tekst: Svein Harald Røine, han jobber som Katalysator og Executive Coach. Han er også en ettertraktet og inspirerende foredragsholder innen ledelse og arbeidsglede.