I en artikkel av Dorie Clark til Harvard Business Review minner hun om viktigheten av å beholde perspektivet selv om det skjer endringer i jobb og karriere. Clark underviser ved Duke University’s Fuqua School of Business og har skrevet boken Entrepreneurial You, Reinventing You, and Stand Out.

Situasjoner på kort sikt kan kreve endringer i karrieren, målsettinger og prioriteringer. Noen mister jobben. Andre må være hjemme med barna og ta mer ansvar i hjemmet. Noen ganger må vi akseptere endringer hvis vi skal takle dem best mulig. Karriere og selvledelse blir viktigere for mange. Stressmestring blir viktigere enn noen gang. Hvordan kan vi navigere i skiftende farvann med omstilling og endring i eget liv?

Fire strategier for bedre kontroll på karrieren

Clark nevner fire strategier som kan gi god kontroll på karrieren.

Den første handler om det hun kaller «reframing» av situasjonen - der du redefinerer planene dine. Selv om du føler at du ikke avanserer, og kanskje til og med synes du stagnerer, så se om det finnes områder der du kan utvikle deg. Ta ansvar for det viktigste først, egen helse, økonomi og familie, og sett grenser for det som ikke er like viktig. Grav i deg selv etter dine kjerneverdier og la deg lede av dem.

Det være også være en ide å se på Maslows behovshierarki for å minnes hva som kommer først: næring og varme til kroppen, trygghet, sikkerhet. Ta på egen oksygenmaske først, deretter hjelpe andre. Helsen først. Dette enkle prinsippet kunne forebygget mye. Helsen først, hver dag. Vi må forstå hva som skaper god helse og som forebygger sykdom. Ta stress-symptomer på alvor og senk tankekjøret.  

Når vi praktiserer prinsipper for god mental og fysisk helse, vil det ofte ha en direkte innvirkning på våre resultater. Vi presterer best med sunn hjernehelse, god hukommelse og en rekke andre kognitive ferdigheter som persepsjon og evne til å oppfatte ting korrekt og være konstruktiv. I relasjoner er vi også på vårt beste med god helse. Så sett helsen først, det påvirker det meste på kort og lang sikt, og gjør deg kompetent til å redefinere egne strategier presist ut fra den aktuelle situasjonen.   

Ta ansvar for egen kompetanseutvikling

Det andre er at du kan helt konkret se etter læringsmuligheter og kompetanseutvikling, kurs og lignende som holder deg mentalt aktiv og som kan bidra til å posisjonere deg. Les bøker, skaff deg kompetanse. Hvis du er i jobb og ansatt, spør om arbeidsgiver vil dekke utgifter til kurs og utdanning. Lær av andre, delta på faglige arrangementer.

Det tredje Clark skriver dreier seg om at selv om det kan se ut som om valget er «enten eller», så vær mer kreativ og se hvordan det du gjør i dag faktisk har en innvirkning på fremtiden. Ofte er det flere muligheter enn det som tilsynelatende gir seg til kjenne.

«There are often many more possibilities than we might imagine».

Særlig finnes det flere muligheter enn det som presenteres for oss. En klient av Clark som ble hardt rammet av pandemien, la ned virksomheten sin og fikk seg ny jobb via nettverket. Nå står han med muligheten for en solid konsulentkontrakt som vil sikre hans økonomiske situasjon og gjøre ham i stand til å bygge opp igjen sin egen virksomhet på nytt. De langsiktige målene er ikke gitt opp. Han måtte bare endre strategien mot samme mål.

Små skritt, ikke hardt arbeid

Det fjerde Clark skriver er: «Bruk litt tid på målene dine- selv bare tre minutter». Det at du bruker litt mindre tid enn før på de store målene dine, betyr ikke at du gir dem opp. Se på små aktiviteter du gjør hver dag når du har litt ledig tid. Små vaner og rutiner. Kanskje får du en ny rutine som gir deg en gnist av inspirasjon. Kanskje bruker du litt mer tid på de små tingene som til slutt får stor betydning. Noen lytter til en podcast, andre mediterer eller går en forfriskende tur der de pønsker ut neste skritt i strategien.

Som Clark skriver vil det alltid være tider der vi må gjøre uforventede eller ufrivillige skift i karrieren, og endre det mentale fokuset. Se kortsiktige mål i sitt rette lys og endre strategi. I selvledelse handler det om å endre personlige strategier for å nå dine mål på en ny måte, og regulere atferd som skaper suksess. Når du bruker litt tid på å analysere dette, og hva som blir riktig for deg, vil du som regel finne svar på hva som er det rette å gjøre her og nå.

Kanskje må du også jobbe med noen personlige overbevisninger du har programmert deg selv med. Mange mennesker blir fastlåste i trygge og sikre rammer, fastlåste tankesett, og det krever en mental revidering å endre egen atferd for å tilpasse seg nye betingelser og mer vekstorienterte tankesett der det viktigste er prosessen og læringen vi tilegner oss underveis.

Bli suveren på jobben

God selvledelse handler ofte om å være tilpasningsdyktig, men ikke ved å jobbe mer. Det handler om å jobbe riktig. Her er professor Morten T. Hansen inne på et viktig poeng i boken sin Suveren på jobb- hvordan de beste gjør mindre, jobber bedre og oppnår mer (Kagge 2018). Hansen er professor i ledelse og var også medforfatter av boken Great by Choice med Jim Collins. Hansen har en doktorgrad fra Stanford Business School og har mottatt flere prestisjefylte priser for sin forskning. Han er av Thinkers50 rangert som en av verdens mest innflytelsesrike tenkere innen ledelse.

Hansen avkrefter i boken myten om at stadig økt innsats gir bedre resultater, og gir råd om hvordan vi kan få mest mulig ut av arbeidsdagen. For eksempel var det en forretningskvinne som økte lønnsomheten ved å si nei til nye kunder. Hun satte grenser. Satte en standard og laget en smart strategi. – Gjør mindre, men gjør det fullt og helt, er noe av budskapet.

Når du jobber smart, velger du et svært begrenset antall prioriterte oppgaver og nedlegger en betydelig innsats i disse skriver Hansen. Du konsentrerer deg om å skape verdi, ikke bare nå mål. Du unngår likegyldige gjentagelser og forbedrer egne ferdigheter. Du søker roller som stemmer overens med det du brenner for, med en sterk følelse av mening og indre motivasjon. Med kløkt utvikler du påvirkningstaktikker for å oppnå støtte fra andre. Du kutter ned på bortkastede møter og team-aktiviteter. Du begrenser samarbeid med andre som kan virke forstyrrende og direkte ødeleggende.

Du kan ikke være overalt til enhver tid. Det er heller ikke slik at størst er best. Kvalitet og verdi kan måles i mange ulike former, så man må se enhver situasjon for seg. Noen likhetstrekk hos de høyt-presterende er dette med å se hva som skaper de beste resultatene, hvordan man går frem, de er meget selektive i tidsbruk og fokus, hva de tar på seg og retter alt fokus inn på kvaliteten i jobben. Hvem vil jobbe seg i hjel når vi kan jobbe smartere? Smartere strategier og selvledelse kan beskytte oss mot det negative stresset og sykdom som kommer av at vi lar ytre vilkår og betingelser styre – eller overkjøre oss. 

Les også: Bli en superleder med selvledelse

Tekst: Anne Marie Iversen  Foto: Istock.com