Turrettini har selv slitt med ensomhet i store deler av livet, fordi hun følte seg annerledes og ikke passet helt inn. Dette gjorde at hun begynte å forske på hvorfor folk føler seg ensomme.

– Jeg er sosial og kommer lett i kontakt med folk, men når man da ikke føler at blir sett, verdsatt og satt pris på, kan man føle seg ensom selv om man har mange mennesker rundt seg. Jeg stilte meg selv spørsmålet om hvorfor vi egentlig blir ensomme, og det førte til at jeg forsket på dette i mange år. Som internasjonal advokat og jurist fikk jeg tilgang til FBI og CIA sine grupper som jobber med ekstremisme, samt tilsvarende i Frankrike. Den første boken min, om Anders Behring Breivik og andre såkalte ensomme ulver, handler om hvordan massemordere som Brevik har ensomheten til felles. De passer ikke inn og føler seg utenfor.

– Vi har aldri vært mer tilkoblet og tilgjengelige enn vi er i dag via teknologi og sosiale medier, og likevel har vi faktisk aldri vært mer ensomme. I USA er det enda verre enn i Europa. Den tidligere amerikanske statslegen dr. Vivek Murthy sier at mer enn 40 prosent av alle voksne amerikanere lider av ensomhet. Det sier noe om hvorfor vi opplever stor grad av ekstremisme og mange skoleskytinger. I Storbritannia rapporterer Jo Cox Commission at mer enn 9 millioner briter lider av ensomhet. I Norge er i snitt 16 prosent av befolkningen ensomme, men her er det nok store mørketall. Det er et stigma å skulle si at vi er ensomme, så dette er noe de færreste ønsker å innrømme. Jeg lot selv som om jeg ikke var ensom i mange år.

Den farlige ensomheten

Ifølge Turrettini får ensomhet store konsekvenser, noe også myndighetene nå har begynt å innse og gjøre noe med.

– Det alle mennesker ønsker seg, både på arbeidsplassen og ellers, er å bli sett, føle seg verdsatt og vite at man er nyttig. Hvis disse tre tingene er på plass på arbeidsplassen, er veldig mye gjort. Det å føle seg ensom på arbeidsplassen har svært stor innvirkning på helsen vår. Dr. Murthy i USA sier at ensomhet øker risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, depresjon og angst. Han påstår at ensomhet er mer skadelig enn å røyke 15 sigaretter om dagen. I Storbritannia regner myndighetene med at ensomhet koster arbeidsgiverne mer enn 30 milliarder kroner i året på grunn av redusert effektivitet og sykemeldte ansatte. Vi har ikke tall på dette i Norge ennå.

– I Norge har vi en stor prosentandel sykemeldte. Det er mulig at det er mye ensomhet som ligger bak disse tallene. Politikerne har også begynt å ta dette alvorlig og viser at de ønsker å vite mer om ensomhet. Storbritannia har opprettet en egen ensomhetsminister. Ensomhet kan i ytterste konsekvens gjøre oss farlige. Ikke bare for andre, men også for oss selv. Det er mye ensomhet som ligger bak selvmordsstatistikken, blant annet. Skandinavia ligger på selvmordstoppen i verden og har gjort det lenge. Vi regnes som et av verdens lykkeligste land, og så har vi denne baksiden som vi nå begynner å se mer og mer av.

Tiltak for ledere

Turrettini understreker at lederne selv kan gjøre mye for å sørge for at medarbeiderne ikke er ensomme. Hun forklarer at det er de små tingene som virkelig utgjør en forskjell.

– For å kunne snakke om ensomhet, er det viktig å vite hva det egentlig er. Ifølge ordboka er ensomhet det å ha mindre kontakt med andre enn det man ønsker, eller at denne kontakten gir så liten sosial verdi at den ikke opphever følelsen av kontaktsavn. Det er her ensomhet i jobbsammenheng kommer inn. På jobb er vi jo i stor grad i kontakt med andre mennesker, og er omgitt av mange. Det er i tillegg her vi bruker det meste av tiden vår. Ensomhet er følelsen av mangel på samhold eller tilknytning, mangel på anerkjennelse eller noe å leve for.

– Det er viktig at ledere får bevissthet rundt disse tingene. Hva kan en leder gjøre på arbeidsplassen for å motvirke ensomhet? Det å fastsette noen positive, overordnede verdier som arbeidsplassen har og sørge for at alle kjenner til dem. Lederen må gå foran med et godt eksempel når det gjelder å følge disse verdiene. Har man slike verdier på arbeidsplassen får man noe å «leve for» i jobbsammenheng. Blås opp verdiene og heng dem på veggen slik at folk ser dem med det samme de kommer på jobb om morgenen. Bruk dem i praksis og gi folk følelsen av at dette lever vi hver dag.

Mangel på involvering

– Så må du som leder vite hvem som jobber på arbeidsplassen din. Uansett hvor stor den er. Du skal vite litt om hver person og navnet deres. Slik at når du møter noen i gangen, ser du ikke ned eller bort eller kommer med et kort «hei». Si «Hei, Nils – går det bedre med datteren din nå?»
Å føle at man blir sett, husket og at noen bryr seg, gjør underverker for alle mennesker, ikke bare de som føler seg ensomme. Hvis lederne gjør dette, smitter det nedover i alle nivåer.

– Norske arbeidsplasser har en flat struktur hvor det ikke er så store forskjeller mellom folk, og dette er kjempebra. Men vi skaper en distanse ved at vi ikke vil involvere oss i andre menneskers liv. Vi sier i årsrapporten og på julebordet at vi bryr oss, en veldig overfladisk måte å bry seg på som ikke treffer der den må. Vi vil gjerne at menneskene skal være det viktigste, men da må vi også vise det. Vis sympati, omtanke og respekt.

– Ledelsen må våge å involvere seg i andre menneskers liv, tørre og bry seg, og tørre å vise seg litt sårbare. Skal du skape tillit, må du være åpen og dele av deg selv. Sett av litt tid og bli litt bedre kjent med de som jobber hos deg og hva som er viktig for dem, hva som er ambisjonene deres med jobben og livet, hva er de flinke på og mindre flinke på og så videre. Da vet du hva medarbeiderne trenger for å ha det bra, og du kan bruke medarbeiderne til det de passer best til. Det er ikke mye som skal til, men det gjør en enorm forskjell, avslutter Turrettini.

Ensomhetens tall

Ifølge regjeringens levekårsundersøkelse fra 2015 sier 18 prosent av kvinnene og 13 prosent av mennene i alderen 16 år eller eldre at de har vært litt, ganske mye eller svært mye plaget av ensomhet. Det er en myte at det bare er den eldre delen av befolkningen som rammes av ensomhet. De aller fleste som opplever ensomhet er yrkesaktive og er omgitt av andre mennesker daglig.

Konsekvenser av ensomhet

Hvilke konsekvenser har ensomhet?

1. Ensomhet er direkte helsefarlig, ifølge Dr. Murthy. Ensomhet øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, demens, depresjon og angst. Ensomhet er mer skadelig enn å røyke 15 sigaretter om dagen.

Flere studier støtter dette:

Holt-Lunstad mfl. 2010, Holt-Lunstad mfl. 2015, Pantell mfl. 2013, Rico-Uribe mfl. (2018) har funnet at ensomhet kan føre til flere dødstall og må regnes som en risikofaktor på linje med fedme, røyking og fysisk inaktivitet.

2. Ensomhet har økonomiske konsekvenser. I Storbritannia regner myndighetene at ensomhet koster arbeidsgiverne minst 30 milliarder kroner i året, på grunn av redusert effektivitet og sykemeldte ansatte. Kilde: The Jo Cox Commission on loneliness.

Regjeringens tiltak mot ensomhet

Regjeringen er inspirert av den britiske strategien for å førebyggje einsemd som blei lansert i 2018 («HM Government 2018: «A connected society. A strategy for tackling loneliness – laying the foundation for change»). Fra regjeringens dokument:

Strategien har tre hovudmål. Det første handlar om å styrkje kunnskapsbasen for betre å forstå årsakene til einsemd, korleis vi blir påverka av einsemd, og kva vi kan gjere for å handtere einsemd. Det andre hovudmålet handlar om å inkludere vurderingar av einsemd på tvers av politikkområdet til regjeringa ved å anerkjenne alle dei ulike faktorane som påverkar korleis vi opplever einsemd. Det tredje målet handlar om å setje i gang ein nasjonal samtale («a national conversation») om einsemd og få meir merksemd omkring einsemd, kva einsemd har å seie, og korleis vi kan hanskast med stigma som er knytte til ensomhet

Ensomhet blant ledere

Arbeid er en sosial handling, og forskning forteller oss at ensomhet på jobben kan føre til både stress, helseproblemer, dårligere resultater, redusert kreativitet og begrenset beslutningsevne.

Man tenker kanskje at dette primært er et problem blant medarbeidere, men undersøkelsen «CEO Snapshot Review» utført av Harward Business Review viser at mer enn halvparten av daglig ledere føler seg ensomme og isolerte. Av disse svarte 61 prosent at det hindret dem i å nå gode resultater.
Undersøkelsen viser at det er tre måter å motvirke ensomhet som leder på:

1. Godta realitetene uten å føle det som et nederlag
2. Søk støtte og bruk nettverket
3. Hele tiden ta ett steg videre

Kilde: Harward Business Review

Unni er foredragsholder og forfatter av:

  • The Mystery of The Lone Wolf Killer: Anders Behring Breivik and the Threat of Terror in Plain Sight 
  • Betraying the Nobel: Secrets and corruption in the world’s most prestigious Peace Prize 

Tekst: Inger Lise Kontochristos