Er du på jakt etter supersjefen eller prøver å være en supersjef? Det er spesielt 9 vaner supersjefene følger hver dag, sier CEO i Lexion Capital Management Elle Kaplan til inc.com. «Your company is only as good as your people», sier hun.

Lederansvar handler om ansattes fremtid like mye som lederens omdømme. Begge deler er og blir en del av bedriftskulturen. Det kan være utfordrende å måtte være lojal både opp mot toppledelsen og kanskje følge tydelige og lite fleksible retningslinjer, samtidig som man også ønsker å lytte til, og ta hensyn til ansattes behov. Det er ikke alltid lett å være leder. De dyktigste lederne har likevel en atferd som vitner om integritet og ansvarlighet.

Daglig respekt på arbeidsplassen er kanskje ikke utført i en håndomvending. Faktisk er det en rekke daglige vaner dyktige ledere utviser for å skape tillit og engasjement hos medarbeidere.

Den lykkelige arbeidsplassen

9 gode råd for godt medarbeiderskap

Dette kan vi lære av de dyktigste lederne som skaper lykkelige arbeidsplasser

  1. De holder seg unna «micro-management» og detaljstyring, og lar ansatte blomstre i ansvar under frihet. De verdsetter talentene de har ansatt ved å la dem arbeide under tillit og egen myndighet. De utøver «empowerment» i sitt lederskap ved å åpne opp for andres talent.
  2. De tar seg tid til å oppmuntre og forsterke sine talenter og viser oppmerksomhet for godt utført arbeid. De kommuniserer tydelig takknemlighet og forsterker arbeidslyst og prestasjoner. De viser stolthet og booster gjerne høy arbeidsmoral. Dette kalles gjerne «positive reinforcement», noe blant annet Harvard har forsket på.
  3. Dyktige ledere er dyktig på aktiv lytting. De tar seg tid til å lytte, høre etter og huske det som blir sagt. De er ydmyke nok til å spørre hvis det er noe de lurer på og unngår risiko med misforståelser og antakelser. De vet hva dårlig kommunikasjon kan koste.
“Instead of dolling out orders constantly, amazing bosses practice active listening-a tool that many point to as the make-or-break factor for communication”.
Elle Kaplan
  1. De er god på selvregulering og holder seg mentalt og fysisk i god form. De tar seg tid til å slappe av, trene og holde et balansert kosthold som gir stabilitet og styrke til kropp og sinn. De vet hvor viktig det er med et sterkt immunforsvar og årvåkent sinn.
  2. De driver selvevaluering, utvikler «self-awareness» og søker egen forbedring. De er åpen for tilbakemeldinger fra kolleger og ansatte og setter pris på tydelig kommunikasjon. Hvis du vil bli en fremragende leder, be om tilbakemeldinger.
  3. De forstår hva de ber om av andre og har innsikt i hva som skal til for å gjennomføre oppgaven. De krever ikke noe de ikke forstår rekkevidden av. De setter ikke urealistiske deadlines eller andre egoistiske og lite innsiktsfulle krav, uten å forstå hva det krever. De har realistiske forventninger og er «hands-on» i sin kommunikasjon.
There's nothing more irritating than a boss who orders deadlines and deliverables on something he or she has zero knowledge about”.
Elle Kaplan
  1. Dyktige ledere oppmuntrer til konstruktive diskusjoner og produktiv møtevirksomhet. Dyktige ledere vet at folk liker ikke å kaste bort tiden sin og unngår derfor kjedelige og ineffektive møter. De sørger også for at alle får bidra med innspill og si hva de mener.
“Studies have even found that active listening accounts for 40 % of leadership success. By actively listening, you're not only understanding the information, but you're letting the person speaking to you know that as well”.
Elle Kaplan
  1. Fremragende ledere bidrar med en tydelig visjon som skaper engasjement og vekker tillit. De forklarer sine kolleger og medarbeidere hvorfor de driver med det de driver med og hvor de skal videre- de formidler sin visjon med en overbevisning og selvtillit som smitter.
  2. De setter av tid til moro og tar av seg lederrollen fra tid til annen. De kan være casual, likeverdige og dyrke trivselen og det sosiale miljøet fremfor alt annet. 

Tekst: Anne Marie Monsen / Kilde: www.inc.com