Sosialt ansvar i ledelse, kunnskap, fornuft og teknologi er på agendaen. På sosiale medier leser vi stadig om saker som angår omdømmet og får raskt tilgang til informasjon om hvorvidt bedriftene viser evne og vilje til forbedringer. Den teknologiske utviklingen har gjort det meste tilgjengelig, samtidig som mange bedrifter opplever økt effektivisering. Det finnes få muligheter til å slippe unna et stadig mer transparent, krevende, men også givende arbeidsliv. Mye viktig står på spill og ting skjer i et raskt tempo som påvirker leder og medarbeider.

Hva gjør dette med lederrollen? Hvilke krav stiller den sosiale bevisstheten og de teknologiske fremskrittene til ledere i dag? Hva er avgjørende for at han eller hun vil lykkes i dagens moderne ledelse? Hva bør ledere ha fokus på?

Forbedring og utvikling

I boken «Toppsjefenes metoder. 7 eksepsjonelle ledere viser hvordan man forbedrer enhver virksomhet», av Jeffrey A. Krames (Hegnar Media 2004) finner vi råd fra store ledere som Michael Dell, Jack Welch og Bill Gates, og får høre historiene om hva som gjorde dem store. Her er eksempler på mange utfordringer ulike ledere har løst på fremragende måter, med innovasjon, klokskap og effektive metoder.

Tema som læringskultur, strategi, visjon, kundeledelse, en vellykket businessmodell med kunden i sentrum av forretningsmodellen, er noen av gullkornene du kan høste her. Andy Groves minner oss om å være forberedt på drastiske endringer.

Fortsatt fokus på ledelse

Det er mye mediefokus på digital vellykkethet eller digital fiasko der prognosene for å overleve uten digitale ferdigheter er små. Dette gir også en mulighet til å fordele dette ansvaret eller arbeidsområdet. Ledere kan ikke stå alene med ansvaret for den digitale utviklingen. Her er gylne muligheter til å involvere ekspertise på slike områder, og ha fokus på det viktigste: selve lederskapet.

Toppsjefenes metoder gir innblikk i ulike prosesser, holdninger og verktøy som kan sette ting i perspektiv. Straks Bill Gates innså at internett ville bli en gjennombruddsteknologi, arrangerte han flere viktige seminarer for å utvikle en enhetlig strategi for selskapet. Seminarer eller møter over flere dager om et viktig tiltak kan hjelpe organisasjonen til å redefinere fokus. Gates inviterte alle ansatte til å sende ham e-poster og presiserte at han ville også ha de dårlige nyhetene. Dårlige nyheter må bevege seg fort. I dagens forretningsmiljø kan hvem som helst få en idè som kan skape drastiske fremskritt. Organisasjoner som ikke lytter til alle ansatte- spesielt de ansatte som er nærmest kundene- risikere å bli utkonkurrert av smidigere konkurrenter.

Smarte folk overalt i selskapet bør ha makt til å drive gjennom et tiltak. Dette er en politikk som for selskaper i informasjonsalderen bør være åpenbar og basert på sunn fornuft. Alle kunnskapsmedarbeidere bør være med på å forme strategien.

Bill Gates

Åpen for innspill

Alle har sitt eget utgangspunkt, men det er lett for å drukne i hverdagens umiddelbare krav. Kanskje derfor er det ekstra viktig å kunne være åpen for innspill som gjør at man kan sette sin egen situasjon i et større perspektiv.

Noen har mye fokus på produktet mens det i andre bransjer kan være mer vekt på kunderelasjoner og kommunikasjonen med kundene; hva er status? Har konkurrenter kommet på banen med bedre produkter? Hva er behovene? Har behovene endret seg siden sist? Hva blir den mest effektive strategien nå?

Disse og mange andre spørsmål blir viktig å stille seg ved viktige veiskiller. Har vi nådd frem slik vi ønsket? Ønsker vi å fortsette slik vi har gjort? Hvilke endringer må vi eventuelt gjøre for å vinne frem i konkurransen?  

Fremragende ledelse følger ledere som mestrer å holde både fokus og overblikk og finne balansen også i vanskelige tider. Her er til slutt noen tips fra toppsjefenes metoder om hva ledere bør holde fokus på:

Et lite sammendrag fra Michael Dell

 1. Skap verdier for kunden- ha kunden i sentrum av forretningsmodellen.
 2. Be jevnlig om tilbakemeldinger fra kunden.
 3. Ha kontinuerlig fokus på behovsanalyser med kunden.
 4. Produktutviklingen må være i tråd med kundens behov.
 5. Involvere alle ansatte i aktuelle kundebehov.

Jack Welch med General Electric har hatt mye fokus på en lærende organisasjon.

Et lite sammendrag fra Jack Welch

 1. Skap en lærende organisasjon med en idè- og prosessorientert kultur.
 2. Skap et miljø av tillit og åpenhet, og belønn de beste idèene.
 3. Gjør kunnskap og informasjon lett tilgjengelig for ansatte.
 4. Prioriter kontinuerlig opplæring, kvalitet og forbedring.
 5. Etabler et felles sett av sosiale verdier, kulturtiltak og utviklingsmål.

Andy Groves som i sin tid startet Intel er kanskje mest kjent for å ha fokus på risiko og strategi.

Et lite sammendrag fra Andy Groves

 1. Forbered organisasjonen på risiko og etabler sunn skepsis med tiltak.
 2. Husk at suksess avler selvtilfredshet og selvtilfredshet avler fiasko.
 3. Etabler handlingsplaner og strategi basert på mulige feil og mangler.
 4. Husk 2 faktorer som fremmer suksess; strategi og gjennomføring.
 5. Oppmuntre til grundig diskusjon og debatt, og granske kontinuerlig nye data.

Bill Gates som er verdenskjent for Microsoft hadde god teft for kommunikasjon og kulturforståelse.

Et sammendrag fra Bill Gates mest fremragende råd 

 1. Lytt til ansatte. Be om innspill og tilbakemeldinger.
 2. Etabler en åpen bedriftskultur der idèer vinner over hierarkiet.
 3. Etabler seminarer som knytter ledere og ansatte mer sammen.
 4. Involver ansatte i strategiske dokumenter og rapporter.
 5. Effektiviser og utvikle den gjensidige kommunikasjonen mellom ansatte, ledere og kunder for best mulig resultat.

 “Businesses don’t fail because of sloppiness, lethargy or mammoth bureaucracies, but because they fail to understand that their assumptions about their environment–their theory of the business–no longer applies.” - Peter Drucker

Herb Kelleher er kjent for sin humor og sosiale leder-stil.

Et lite sammendrag fra Kellehers suksess med Southwest Airlines 

 1. Skap en prestasjonsdrevet kultur av unike og uerstattelige ressurser.
 2. Fokuser på ansattes holdninger, entusiasme, humor og evne til å spre glede.
 3. Husk at kunden kjøper ansattes holdninger like mye som produktet.
 4. Legg vekt på følelser, mental innstilling og god helse.
 5. Husk at overskuddet er et biprodukt av den beste kundeservicen.

Tekst: Anne Marie Monsen