Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward

Tag HR

HR

Jobbarkitektur – grunnmuren for et mer effektivt HR

Organisasjoner i dag har behov for en struktur som kan digitalisere og effektivisere HR i ...
Les mer
Hva bør nyansatte kunne forvente av sin nye arbeidsgiver? HR
HR

Hva bør nyansatte kunne forvente av sin nye arbeidsgiver?

Mye av forskningen knyttet til nyansatte handler om forventninger. Om det å skape forventn...
Les mer

HR

Kulturkoder – grepet du tar for å knytte strategien til kulturen

Utfordringene står i kø for mange virksomheter i dag. Både digital transformasjon og den p...
Les mer
HR

Løft det langsiktige prestasjonsnivået – med HR i lederrollen

Et høyt prestasjonsnivå er avhengig av en HR-funksjon som er i stand til å utvikle en syst...
Les mer

Rollen som nærmeste overordnede HR
HR

Rollen som nærmeste overordnede

Stort sett alle medarbeidere og ledere har en foresatt de rapporter til. Denne foresatte –...
Partnerskap
HR

HR-huset – tett på når det gjelder

ANNONSØRINNHOLD FRA HR HUSET

I en uforutsigbar tid med kortere planleggingshorisont og høy endringstakt har behovet for...
Les mer....

HR-strategi i usikre tider krever samhandling mellom ulike mål HR
HR

HR-strategi i usikre tider krever samhandling mellom ulike mål

For at HR-avdelingen skal kunne gjøre jobben sin i fremtiden, må den kombinere mål som ber...
Les mer....
Bli en mer attraktiv arbeidsgiver med «employer branding» HR
HR

Bli en mer attraktiv arbeidsgiver med «employer branding»

Det engelske begrepet «employer branding» sier noe om hvor god styring bedriften din har p...

Slik kan lederteam lære av akutt-team HR
HR

Slik kan lederteam lære av akutt-team

Akuttmedisinske team kan ikke mislykkes, for når de går til aksjon står det om liv. Ledert...
Selskaper med engasjerte ansatte utkonkurrerer selskaper med misfornøyde ansatte HR
HR

Selskaper med engasjerte ansatte utkonkurrerer selskaper med misfornøyde ansatte

6 tegn på at en av dine ansatte er misfornøyd. Hold utkikk etter disse vanlige, men ikke a...

Ta vare på talentene før de forsvinner! HR
HR

Ta vare på talentene før de forsvinner!

Talenter er ikke bare noe du finner på fotballbanen eller i skisporet – de er også overalt...
Bli god på å ta vare på talentene i din bedrift
Om HR ikke selv tar grep, må ledere kreve det HR
HR

Om HR ikke selv tar grep, må ledere kreve det

Rekruttering og onboarding av ledere anses alt for ofte som to adskilte prosesser. Samtidi...
Rekruttering og onboarding

Styrer du mot goodwill eller badwill? HR
HR

Styrer du mot goodwill eller badwill?

Svært mange flinke folk er i flyt for tiden. Det fusjoneres og nedbemannes i noen virksomh...
Oppsigelsesprosessen
Vil du være en attraktiv arbeidsgiver? HR
HR

Vil du være en attraktiv arbeidsgiver?

Mange organisasjoner er avhengig av dyktige kunnskapsmedarbeidere. Tidligere var det maski...
Slik blir du profesjonell og attraktiv arbeidsgiver

Må vi snakke om arbeidsmiljø? HR
HR

Må vi snakke om arbeidsmiljø?

Tema rundt begrepet «abeidsmiljø» er ofte å finne i overskrfter i media. «Arbeidsmiljø er ...
Hva kjennetegnes godt arbeidsmiljø
Hva vil være HRs rolle i framtidens arbeidsliv? HR
HR

Hva vil være HRs rolle i framtidens arbeidsliv?

Organisasjonen du jobber i har kanskje en langsiktig plan. Innen ti år skal vi være der el...
HR som «teknologi-integrator».

Trygge ledere skaper trygge medarbeidere HR
HR

Trygge ledere skaper trygge medarbeidere

I Skandinavia trives vi med flate strukturer, tillit og liten avstand mellom leder og meda...
Medarbeidere skal ta ansvar sammen med ledere
Slik kan du som leder bidra til å øke kvinneandelen i norsk næringsliv HR
HR

Slik kan du som leder bidra til å øke kvinneandelen i norsk næringsliv

I den seneste globale undersøkelse fra FN (2014) ligger Norge helt nede på 17. plass når d...
Likestilling er en verdi som står sterkt i Norge.