Personalpolitikkens plass i merkevarebyggingen

I 2018 brukte norske virksomheter 28 milliarder kroner på annonser. I tillegg kommer annen form for markedsføring. Etter å ha bistått mange tusen personer over i nytt arbeid erfarer Vigdis Lamberg at kommunikasjon mellom markedsavdeling og HR-avdeling synes fraværende i mange virksomheter. «Sett i lys av hvor mye fokus og ressurser som brukes på å sikre virksomheter godt omdømme gjennom merkevarestrategier, er det underlig at det tas så lite høyde for badwill og støy i kjølvannet av nedbemanningsprosesser» sier Lamberg. «Fortsatt tror de fleste at stillingsutlysninger som tidligere utgjorde egne legg i de største avisene nå er flyttet til finn.no. Undersøkelser viser at kun 20 prosent av ledige stillinger lyses ut. Det krever en helt annen tilnærming til jobbsøkprosessen enn for få år siden» sier Vigdis Lamberg og adresserer arbeidsgivers ansvar for å bidra til at ledighetsperioden blir kortest mulig. «En raus sluttpakke med noen måneders ekstra lønn kan være starten på en lang periode som arbeidsledig. Flinke folk tror det er enkelt å finne nytt arbeid, og med penger på konto synes mange de har god tid. Uten kunnskap om hvordan man selger inn sin kompetanse til virksomheter FØR stillinger blir lyst ut, opplever svært mange at de ikke finner nytt passende arbeid. Bitterheten over et liv uten jobb adresseres ofte til tidligere arbeidsgiver og en god ambassadør blir raskt det motsatte» fortsetter Lamberg som råder virksomheter til å inkludere støtte i jobbsøkprosessen i sluttavtalen.

Nytt fokus mens styrefart

«Mentorprogram med mål om ny jobb bør starte på mandag når siste arbeidsdag er fredag», råder Vigdis Lamberg. «Forskning viser at depresjon og andre psykiske og fysiske plager ofte inntreffer allerede 6 uker etter en så dramatisk endring som tap av jobb, dersom man ikke har positive prosesser på gang. Derfor er det så viktig at tiden uten jobb blir så kort som mulig. Siden ansettelsesprosesser har vært i stor endring de siste årene, og nå er ukjente for mange, bør arbeidsgiver kjenne sin besøkelsestid og ta ansvar» fortsetter hun og viser til at svært mange hevder at bitterhet og ønske om arbeidsrettssak har blitt dempet og eliminert ved at arbeidsgiver sørget for kvalifisert mentor som støtte i prosessen mot ny jobb. «I tillegg til det mellommenneskelige aspektet, er det good for business at tidligere medarbeidere ikke føler for å slamre med døren i det de går.  Kanskje du trenger dem igjen om en stund og ønsker å bevare en god relasjon? De snakker fortsatt med kolleger som blir igjen og skal prestere mer enn noen gang. De snakker med kunder og leverandører. Tenk merkevarebygging også i endringsprosesser – og styr mot goodwill!» avslutter Vigdis Lamberg.

Tekst: Ledernytt. Foto::Olav Erik Storm