Selskaper med engasjerte ansatte utkonkurrerer selskaper med misfornøyde ansatte, enkelt og greit. Enkelte kilder hevder at selskaper med engasjerte ansatte slår selskaper med misfornøyde ansatte med 22 prosent, andre hevder de slår dem med 200 prosent. Det er kanskje grunnen til at mange selskaper investerer mer tid og ressurser, innsikt og penger for å bygge en god arbeidskultur som gjør at de ansatte trives og engasjerer seg i jobben. Men hvordan kan du se om en ansatt er misfornøyd hvis de ikke sier det direkte til deg? Selv om det ikke alltid er åpenbart at noen mistrives på jobb, kommer det ofte frem gjennom en viss type oppførsel samtidig som de ofte viser noen av de samme tegnene – du må bare vite hva du skal se etter. 

Under følger seks tegn du bør se etter:

1. De gjør minst mulig arbeid. Selv om hans eller hennes oppgaver ikke akkurat kan sies å ha blitt utført utilstrekkelig, er det tydelig at vedkommende ikke har gjort mer enn det som er strengt nødvendig. Dette er et tegn på at den ansatte ikke lar seg inspirere av noe annet enn lønnsslippen.

2. Du finner dem ikke når du ser etter dem. Den ansatte kommer ofte (for) sent, ser ofte på klokken og drar fra jobb så snart arbeidsdagen er over. De bruker også gjerne mye tid på personlige ting uten at de helt åpenbart bryter med retningslinjene. Det kan være at vedkommende intervjues av andre arbeidsgivere eller bare vil unngå jobben.

3. De har ikke venner på jobb. En av de beste tiltakene for å sikre at de ansatte engasjerer seg i jobben, er å bygge en god arbeidskultur der det er lett å inngå vennskap med kolleger. Selv om man ikke er veldig begeistret for arbeidsplassen eller for arbeidsansvaret man har, velger mange å bli i jobben på grunn av menneskene der. Hvis en medarbeider ikke har kontakt med noen på et personlig nivå på arbeidsplassen, er det lite sannsynlig at de er lykkelige på jobb. 

4. De henviser ikke til andre. Du vet at en ansatt har et godt nettverk i din bransje. Men de trekker på skuldrene når du spør om de kan anbefale noen til en aktuell stilling i selskapet, til tross for en mulig henvisningsbonus. Dette kan være et rødt flagg: Misfornøyde ansatte vil ikke utsette venner og tidligere kolleger til et miljø som de selv ikke synes er positivt.

5. De er hemmelighetsfulle. Misfornøyde medarbeidere snakker ofte ned selskapet de jobber i til andre medarbeidere og/eller sine mellomledere for å lufte egne frustrasjoner. Hvis den ansatte bruker mye tid på å hviske til kollegaer eller lukker chatvinduet når du nærmer deg vedkommendes skrivebord, er det godt mulig at de snakker om hvor mye de ønsker å jobbe et annet sted.

6. De samarbeider ikke. Misfornøyde ansatte prøver ofte å gjøre bittesmå opprør. Dette er en måte å få ut frustrasjon på og vise følelser knyttet til maktesløsheten de kjenner på når de drar på jobb kun for å betale regninger. Samtidig ignorerer de ofte allmøter eller å melde seg opp til kurs. 

Hvis du selv kjenner igjen noen av disse egenskapene ved deg selv, er det på tide at du foretar en selvevaluering Hvis du ser noen av disse tegnene hos en av dine ansatte, kan det være en god idé å se om det er noe du kan gjøre for å reversere holdningene først. Spesielt hvis den ansatte det er snakk om er, eller pleide å være, en verdifull ressurs for selskapet. Noen ganger er det imidlertid best å la en ansatt som mistrives gå. Misfornøyde ansatte kan påvirke folkene rundt seg på en negativ måte, som igjen kan gi utslag på selskapets moral, produktivitet eller den generelle bedriftskulturen.

Kilde: Inc.com