– Når vi mennesker har gjort oss opp en mening om andre, skal det mye til før vi tar oss bryet med å endre den. Derfor er det viktig å gjøre et godt førsteinntrykk, fordi det kan vare i årevis, sier Dorie Clark, bestselgende forfatter og professor ved Duke University i USA.

Vi lever i et samfunn hvor vi konstant blir vurdert av dem rundt oss. Personlige relasjoner legger grunnlaget for hvem vi er sosialt, både privat og profesjonelt. Likevel er vi ikke alltid klare over hvilke signaler vi sender til omverdenen, og hvordan vi oppfattes av dem vi møter for første gang. Ifølge coach, mentaltrener og kursutvikler Joe Syversen, kan alle trene seg opp til å gjøre et bedre førsteinntrykk. Slik legger du grunnlaget til dypere fremtidige, personlige relasjoner og nye muligheter.

Vi har alle ulike roller

Som individer er vi alle komplekse, og vi tilpasser oss situasjoner ved å gå inn i ulike roller. Du er ikke den samme på kundemøte i jobbsammenheng som med venner. Og du vil heller ikke kle deg og kommunisere på samme måte. Syversen mener at vi må tilpasse det førsteinntrykket vi ønsker å gi, etter hvilken rolle vi er i.

– Nøkkelen til førsteinntrykket er at du kan bygge en relasjon til nye mennesker og bestemme deg for hvilken rolle du vil by på. Enten du vil være bestemt, tilbakeholden, rolig, energisk eller utadvendt. Førsteinntrykket dannes ikke bare av motparten, men også av deg selv. Derfor er det viktig å være bevisst på at den rollen du velger og det inntrykket du ønsker å gi, samsvarer med hvem du er og hva du står for, sier Syversen. 

JOE SYVERSEN.jpg

Bilde: Joe Syversen

Finn likheter med de du møter

Det finnes noen enkle regler for hvordan man kan gjøre et godt førsteinntrykk. For det første gjelder det å være til stede i situasjonen, og legge vekk forstyrrelser som telefon. Kle deg passende for enhver anledning, slik at du respekterer kulturen der du er.

– Det gjelder også å finne likheter med personen(e) du møter, slik at du oppnår en umiddelbar relasjon, sier Clark. Bruk gjerne tid på å undersøke dem på forhånd, og prøv å finne noe dere har til felles. Kanskje dere har gått på samme universitet, jobbet i samme selskap, eller har andre bekjente? Med dagens teknologi er mye mulig, men pass på å ikke virke som en «stalker».

Bruk kroppsspråket ditt

Kroppsspråket ditt er kanskje enda viktigere enn hva du faktisk sier, og her er det også noen hovedregler du bør følge.

– Det er viktig å tilpasse seg kulturen der du befinner deg. Felles for den vestlige verden er at vi tiltrekkes av mennesker som utstråler selvtillit. Bruk et «åpent kroppsspråk», uten armene i kors, og tør å se de du møter inn i øynene. Da kommuniserer du selvtillit. Har du en derimot dårlig holdning, utstråler du det motsatte, og står du for nær dem du snakker med vil det virke som om du ikke eier sans for intimsone. Da kan du lett virke klengende. 

Dersom du skulle være uheldig…

– Det er ikke umulig å få noen til å endre sitt førsteinntrykk av deg, men det tar ekstra energi og et ønske om å se deg på annen måte. Dersom du har gitt et dårlig førsteinntrykk, er du nødt til å gjøre en ekstra innsats for at vedkommende skal ønske å gi deg en sjanse til. Ta for eksempel dersom du kom for sent første dag på jobb. Det nytter ikke å møte opp tidsnok etterpå - du vil likevel være «den som kom for sent». For å rette opp førsteinntrykket blir du derfor nødt til å møte opp ekstra tidlig i lengre tid, så vil sjefen etterhvert se deg som en som kommer tidsnok, forteller Clark.

Dorie Clark.jpg

Bilde: Dorrie Clark

Meg, meg og mitt

Vi kjenner alle til dem som rett og slett ikke klarer å slutte å snakke om seg selv, og overgangen fra en person er spennende til irriterende kan være kort. Likevel er det enkelte ganger at vi møter personer vi trenger å imponere. Ifølge Clark er det mulig å få sagt det man ønsker å fortelle, uten å virke hverken irriterende eller høy på seg selv.

– Spørsmål skaper positive følelser. De fleste blir smigret dersom du stiller genuine spørsmål om dem selv, slik at de får fortelle. De fleste sosialt oppegående mennesker vil etterhvert forstå at de snakker mye om seg selv, og vil stille deg spørsmål tilbake. På denne måten vil de være takknemlige for at du ville lytte til dem, og mer åpne for å lære mer om deg, forteller hun. Dersom du også har tatt deg tid til å undersøke om personen, kan du fortelle om ting du vet at dere har til felles. Dette er med på å styrke deres personlige relasjon.

Førsteinntrykket er som en muskel - den kan trenes

Ifølge Syversen kan vi alle bli bedre til å gjøre et godt førsteinntrykk, men det krever øvelse.

– Vi kan trene oss selv til å gjøre alt vårt nervesystem har kapasitet til å utføre. Alt vi gjør, kommuniserer, tenker og opplever i dag er tillært, sier han. Dette gjelder også førsteinntrykk.

Han har utarbeidet en seks-trinns-strategi, der du blir mer bevisst på hvordan du skal gå frem for å fremstå slik du ønsker for andre.

Her skal du skrive ned svar på alle punktene, og finne det som er viktigst for deg.

 1. Rolle: Velg rollen du ønsker å trene på (f.eks autoritær, bestemt, nysgjerrig, løsningsorientert osv.)
 2. Fokus: Hva fokuserer du på i denne rollen?
  Førsteinntrykket du gir vil være forskjellig om du fokuserer på å selv bli forstått, eller å forstå den andre personen. (ditt omdømme, resultater, risiko, gevinst, den andre personen, eller deg selv?)
 3. Språk: Hvordan kommuniserer du?
  - Hva sier du?
  - Hvordan sier du dette?
  - Snakker du til personen som om du har svarene på alt?
  - Kommuniserer du som om du er villig til å lære og forstå?
  - Stiller du spørsmål, eller forteller du?
  - Snakker du raskt eller sakte?
  - Bruker du slanguttrykk eller konservativt språk?
 4. Kropp: Hva forteller kroppsspråket ditt?
  - Hvilken holdning har du?
  - Hvordan beveger du deg?
  - Smiler du?
  - Hvor har du armene dine?
  - Er ryggen rak, eller synker du sammen?
  - Puster du med mage (mellomgulv) eller bryst?
 5. Tren: Rollespill
  Bruk svarene du har fått til å spille ut rollen du har valgt. På denne måten skaper du opplevelsen i kroppen, slik du kan gjenkjenne og fremheve rollen du har trent på, når situasjonen byr seg. 

TEKST: KRISTIN SKOLEM   FOTO: PRIVAT OG ISTOCK.COM