Lagånd blir definert på John Wooden's Pyramid of Succes som «en genuin omtanke for andre. En iver etter å ofre personlige interesser av anerkjennelse til det beste for alle.»

Å skape god lagånd er ansvaret til en leder. Det er evnen til å få alle i en gruppe til å bli entusiastiske om, og ikke bare villige til, å sette «oss» foran «meg».

Lagånd er ikke alltid en automatisk egenskap. Her er noen forslag for å utvikle det, basert på Woodens filosofi.

1. «Vær en ydmyk leder.»

Gruppen trenger å vite at de jobber med deg og ikke for deg. Hvis noe bra skjer som et resultat av et forslag du har fått, gi ros til personen som ga det til deg. Hvis noe dårlig skjer som et resultat av et forslag du har fått, ta på deg skylden.

2. «Ha regler eller forslag til hvordan team-medlemmene skal kommunisere med hverandre.»

«Kritiser aldri et team-medlem.» Når du er på jobb, prøv å bruke Napoleon Hills råd: «Hvis du har noe å si til noen eller om noen, tenk over om det vil hjelpe dem eller såre dem. Hvis det vil hjelpe dem, så si det. Hvis det vil såre dem, så ikke gjør det.» Skap en kultur der negativ kritikk og sladder ikke er akseptert.

3. «Ros offentlig og kritiser privat.»

Når du gir ros, gi ros til de som sjelden blir anerkjent. For eksempel på jobb, gi ros til «ryggrads-teamet» (kontormedarbeiderne) eller «første-kontakt-teamet» (resepsjonistene). Wooden brukte en sammenligning med en racerbil, og poengterte at en bolt som holder hjulet på bilen, er vel så viktig som den kraftige motoren som driver den. Alle burde vite hvorfor jobben deres er viktig, og føle at deres anstrengelse blir satt pris på.

4. «La team-medlemmene få vite at deres personlige mål kun kan oppnås dersom teamet oppnår sine mål.»

Du kan ikke få en lønnsforhøyelse hvis bedriften går konkurs.

5. «Del gleden og viktigheten av å gi med teamet.»

«Vinnerlag karakteriseres ved uselvisk lagspill. Jeg tror at ved å lære spillerne først å kaste videre til andre før de tenker på å skyte, hjelper til med å skape en god lagånd. Jeg prøver å bygge opp dette konseptet utenfor banen også.» Coach Wooden oppmuntret ofte spillerne sine ved å minne de på at «du kan ikke ha en perfekt dag uten å gjøre noe for noen, uten å tenke at man skal få noe tilbake.»

John Robert Wooden (oktober 1910 – juni, 2010) var en Amerikansk basketball spiller og hoved trener på universitetet i California, Los Angeles. 

Kilde: Success.com