Lær deg å dyrke takknemlighet

«Hvordan skaper du «Grit»- utholdenhet – i teamet ditt?» spør De Steno.

Hans forskning viser nemlig at det handler om å dyrke spesielt tre emosjoner: takknemlighet, medfølelse og stolthet. De forsterker ikke bare evnen til tålmodighet og utholdenhet, men bygger sosiale bånd.

I forskningen fant han at mennesker som føler seg 1) takknemlige, vil gjøre mer for å hjelpe andre, være mer lojal, og dele likt. Når de føler 2) medfølelse, er de villige til å gi av sin tid, innsats og penger for å hjelpe andre. Når de føler seg 3) stolte, en ekte autentisk stolthet basert på egenskaper, ikke overdreven stolthet, vil de jobbe hardere for å hjelpe kollegaer.  

Han fant også at dette var egenskaper som skapte utholdenhet.

-These emotions build grit. De tre emosjonene gjør at vi legger mer vekt på fremtidige mål fremfor kortsiktige, og tester viste at «mennesker som føler seg takknemlige også viser større tålmodighet knyttet til økonomiske fordeler. De er dobbelt så villige til å gi avkall på en umiddelbar mindre fortjeneste for å investere i en langsiktig gevinst».

Medfølelse bygger dedikasjon

«På samme måte er folk som føler stolthet eller medfølelse villige til å holde ut mer enn 30% lenger på utfordrende oppgaver sammenlignet med de som føler andre positive følelser som lykke, fordi stolthet og medfølelse får dem til å sette større verdi på fremtidige belønninger». «Compassion, too, builds dedication» sier DeSteno.

Ifølge DeSteno vil ledere som dyrker takknemlighet, medfølelse og stolthet i sine team, se økt produktivitet og velvære hos sine medarbeidere. Da handler det om å identifisere hvilke handlinger, forhold og faktorer som utløser nettopp disse tre følelsene: takknemlighet, medfølelse, og autentisk stolthet bygget på egenskaper.

Tekst: Anne Marie Monsen